زیمنس کنترل

کد : 44461

در هنگام بروز خطا در ارتباط با شبکه Modbus نمایندگی زیمنس

در هنگام بروز خطا در ارتباط با شبکه Modbus نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس خطا های ارتباطی در شبکه ی Modbus و در حالت پیش فرض قابل تشخیص نیستند. اگر در حال ارتباط کابل شبکه ی Modbus اتوماسیون صنعتی زیمنس قطع شود ، سیستم به کار خود ادامه می دهد و خطا را تشخیص نخواهد داد ، مگر اینکه در تنظیمات کارت CP قبلاً وضعیت  Interrupt Generation فعال شده باشد. بدیهی است که در اینصورت اگر خطا ی ارتباطی به وجود بیاید و OB82 در حافظه موجود نباشد ، CPUبه مد Stop خواهد رفت.


در هنگام بروز خطا در ارتباط با شبکه Modbus نمایندگی زیمنس 1