زیمنس کنترل

کد : 43458

معرفی OB80 ( Timing Error ) نمایندگی زیمنس

معرفی OB80 ( Timing Error ) نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس این وقفه برای خطا های زمانی (Time Error) بکار می رود. وقتی خطای ذکر شده رخ دهد ، سیستم عامل به سراغ OB80 می رود. اگر آن در حافظه موجود باشد ، دستورات آن را اجرا می کند و اگر موجود نباشد ، PLC نمایندگی زیمنس متوقف خواهد شد.

در متغیرهای محلی Temp بالای بلاک OB80 اتوماسیون صنعتی زیمنس  پارامتری بنام OB80_FLT_ID   از نوع بایت وجود دارد که کد خطا را در خود ذخیره می کند و با توجه به نوع خطا کد آن متفاوت خواهد بود. با استفاده از این کد می توان اشکال را به نحو مناسب برای کاربر مانیتور و مشخص کرد. مانند برنامه ای که در OB80 نوشته می شود ، بر اساس نوع خطا آدرس خاصی را در دیتا بلاک Set می کند که می تواند به راحتی در سیستم HMI پیغام مناسبی را نمایش دهد. علاوه بر کد خطا ، زمان و تاریخ وقوع خطا که از طریق آن OB80 صدا زده شده ، در متغیر محلی OB80_DATE_TIME   ذخیره می شود.