زیمنس کنترل

کد : 42424

استفاده از OB های (Time of Day Interrupt) نمایندگی زیمنس

استفاده از OB های (Time of Day Interrupt) نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس Time of Day Interrupt برای اعمال وقفه در تاریخ و زمان مشخصی بکار رفته و به اختصار وقفه TOD نامیده می شود. برای این منظور OB10 تا OB17 اختصاص داده شده است. ممکن است یک CPU فقط OB10 را ساپورت نموده و CPU قوی تری تا OB17 را ساپورت نماید. بدیهی است که با یک OB فقط می توان یک وقفه در تاریخ و زمان جداگانه ای فعال می شوند را اعمال نمود.
برای استفاده از این وقفه باید گام های زیر به ترتیب برداشته شوند :
1- توسط HW Config در پارامتر های CPU در سربرگ Time of Day Interrupt با کلیک روی چک باکس کنار OB ، آن را Active می کنیم.
2- دوره ی اجرای آن (Execution) را انتخاب می¬نماییم که می تواند یکی از موارد زیر باشد :


استفاده از OB های (Time of Day Interrupt) نمایندگی زیمنس  1


استفاده از OB های (Time of Day Interrupt) نمایندگی زیمنس  2

 
دراتوماسیون صنعتی زیمنس تاریخ و لحظه ی شروع این بازه های زمانی و نیز فعال بودن یا نبودن این OB ها از دیگر تنظیمات مربوط به OB های 1X می باشند که باید توسط کاربر انجام شود. جدول زیر ، چگونگی تاثیر این تنظیمات را بر نحوه ی فراخوانی و اجرای این OB ها نشان می دهد.
 

استفاده از OB های (Time of Day Interrupt) نمایندگی زیمنس  3
 
3- تاریخ و زمان شروع اولین وقفه را در ستون های Start data و Time of day وارد میکنیم.
4- پس از انجام تنظیمات ، آنها را در HW Config ذخیره نموده و سپس به PLC دانلود می کنیم.
5- در این مرحله لازم است OB یا OB های وقفه که آنها را Active کرده ایم ، در پوشه ی Blocks در Simatic Manager ایجاد کنیم.
6- OB یا OB های فوق را باز کرده و برنامه نویسی می کنیم. ( در محیط LAD/STL/FBD )
7- OB یا OB های فوق را ذخیره و به PLC نمایندگی زیمنس دانلود می کنیم.

تذکر : اگر OB مربوط به وقفه در پارامتر های CPU فعال (Active) شده ولی خود OB به PLC دانلود نشده باشد ، CPU متوقف شده و چراغ SF آن روشن می شود.
پس از انجام مراحل هفتگانه فوق ، سیستم عامل CPU در حالی که مشغول اجرای OB1 است ، مرتباً تاریخ و زمان را چک می کند. به محض اینکه تاریخ و زمان تعیین شده برای OB رسید ، آن را اجرا نموده و پس از اتمام کار مجدداً به OB1 بر می گردد ، مگر اینکه در OB وقفه دستوری مانند توقف CPU داده شده باشد که در این صورت به OB1 باز نخواهد گشت.