زیمنس کنترل

کد : 40356

دستور XOD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور XOD در اتوماسیون صنعتی زیمنس
این دستور مشابه دستورات قبلی است ، ولی عملکرد آن XOR می باشد. مثال زیر ، XOR شدن بیت به بیت دو آکومولاتور نشان می دهد. حاصل ترکیب وقتی 1 است که وضعیت دو بیت متفاوت باشد ، یعنی یکی 0 و دیگری 1 باشد.

دستور XOD در اتوماسیون صنعتی زیمنس1

مثال :

دستور XOD در اتوماسیون صنعتی زیمنس2
کنترل زیمنس نمایندگی رسمی زیمنس و عرضه کننده محصولات زیمنس