زیمنس کنترل

کد : 37091

نمایندگی زیمنس: آشنایی با محیط برنامه نویسی LAD/STL/FBD در Simatic Manager

نمایندگی زیمنس: آشنایی با محیط برنامه نویسی LAD/STL/FBD در Simatic Manager
نمایندگی زیمنس: اگر روی هر یک از بلاک های OB و FB و FC که در پوشه ی Blocks برنامه Simatic Manager ایجاد شده اند ، دابل کلیک کنیم ، برنامه ی جدیدی به نام LAD/STL/FBD اجرا شده و بلاک مورد نظر در محیط آن باز میشود . شکل کلی محیط این برنامه را در شکل زیر میبینید:


87671 نمایندگی زیمنس آشنایی با محیط برنامه نویسی LADSTLFBD در Simatic Manager  1

Program Element :
این بخش ، المان های برنامه نویسی را در بر دارد . با توجه به نوع زبان انتخاب شده ، این المان ها متفاوت خواهند بود . به عنوان مثال ، اگر زبان STL انتخاب شده باشد ، در این بخش فقط قسمت Libraries دیده میشود ، زیرا بقیه ی دستورات برنامه نویسی باید به صورت تایپی وارد شوند.87671 نمایندگی زیمنس آشنایی با محیط برنامه نویسی LADSTLFBD در Simatic Manager  2
Program Element
در زبان LAD و FBD


87671 نمایندگی زیمنس آشنایی با محیط برنامه نویسی LADSTLFBD در Simatic Manager  3
Program Element در زبان STL


 
در صورت فعال نبودن بخش Program Element ، کاربر میتواند آن را از طریق منوی Insert > Program Element فعال نماید.
 
کنترل زیمنس، نمایندگی زیمنس در ایران آماده پاسخگویی به سوالات شما در زمینه اتوماسیون صنعتی زیمنس