زیمنس کنترل

کد : 35069

آدرس دهی داده های موقتی (Local Data) در برنامه نویسی Step7

آدرس دهی داده های موقتی (Local Data) در برنامه نویسی Step7
این قسمت از حافظه برای ذخیره کردن موقتی داده هایی که در طول اجرای یک بلاک ایجاد شده اند ، مورد استفاده قرار میگیرد. مقادیر این متغیر ها با بسته شدن بلاک از بین خواهد رفت . به این حافظه Local Data نیز گفته شده و با علامت L نشان داده میشود.