زیمنس کنترل

کد : 33859

Work Memory یا همان مموری در اتوماسیون صنعتی زیمنس

Work Memory یا همان مموری در اتوماسیون صنعتی زیمنس
Work Memory :
این حافظه زیمنس، بخش اجرایی برنامه ها را در بر می گیرد. بعنوان مثال، یک فانکشن فقط در زمانی که صدا زده می شود، وارد این حافظه می گردد. می توان Work Memory را به RAM کامپیوتر تشبیه نمود که برنامه ها را برای اجرا از Hard به آن حافظه Load می شوند.
Work Memory تماماً از جنس RAM بوده و به جز CPU 417 این حافظه در سایر CPU های S7-300 و S7-400 قابل توسعه نمی باشد.
System Memory زیمنس :
 در این بخش، برنامه ذخیره نمی شود آسام بلکه مخصوص ذخیره ی داده های مختلف است. این بخش، عناصر حافظه مانند جداول PII , PIQ، فلگ ها، تایمر ها، کانتر ها و... را در بر می گیرد. این قسمت از حافظه ی CPU نیز غیر قابل توسعه می باشد.
نمایندگی زیمنس در ایران مرکزمعتبرارائه تجهیزات اوریجینال شرکت زیمنس کنترل زیمنس
Non-Volatile Memory :
 همانطور که در شکل فوق ملاحظه می شود، علاوه بر 3 بخش اصلی ذکر شده در حافظه ی CPU ، بخش دیگری نیز موسوم به (Non Volatile Memory) NV Memory وجود دارد. این بخش قابل برنامه ریزی است و آسام می توان تعیین کرد که چه داده هایی در آن ذخیره شوند. به داده هایی که در NV Memory تعریف می شوند، Retentiv گفته می شود. مقادیر این داده ها در صورت آسام قطع و وصل تغذیه می تواند حفظ شده و از بین نمی رود. حفظ شدن این اطلاعات بستگی به نوع راه اندازی CPU دارد که در قسمت بعد تشریح می شود.
بعنوان مثال: اگر یک کانتر در بخش NVRAM تعریف شده و در بین شمارش آن تغذیه قطع شود، می توان نحوه ی راه اندازی را طوری تعریف کرد که با وصل مجدد تغذیه، مقدار قبلی حفظ شده و از آنجا به بعد را بشمارد.

نکته: در صورت Reset شدن CPU، کل محتویات حافظه هایی که از جنس RAM هستند، پاک می شود. بعنوان مثال، در CPU های قدیمی که حافظه ی Load Memory آنها از جنس RAM بوده و شامل اصل برنامه می باشد، پاک می شود ولی در CPU های جدید تنها برنامه های در حال اجرا (Work Memory) و مقادیر داده ها در System Memory پاک می شود.


کنترل زیمنس تنها وارد کننده مستقیم اتوماسیون صنعتی زیمنس از آلمان