زیمنس کنترل

کد : 32730

سری جدید CPU های زیمنس

سری جدید CPU های زیمنس

کنترل زیمنس، نمایندگی زیمنس ایران سری جدید سی پی یو های زیمنس s71500 را ازلحاظ کارکرد ومشخصات درجدول زیر معرفی می نماید تا کاربران زیمنس دسترسی کامل تری نسبت به محصولات زیمنس را داشته باشند.
 

  CPU-1511-1PN CPU-1513-1PN CPU-1516-3PN/DP
 
Size 35*125*130 35*125*130 35*125*130
Temperature range 0…60°C 0…60°C 0…60°C
Work memory 150 KB For Program 1MB For Data 300 KB For Program 1.5 MB For Data 1 MB For Program 5MB For Data
Load memory/mass storage,max 2 GB (via SIMATIC memory card) 2 GB (via SIMATIC memory card) 2 GB (via SIMATIC memory card)
I/O address area, max 32 KB 32 KB 32 KB
I/O modules on CPU Yes Yes Yes
I/O Modules On Profinet Yes Via CM Yes Via CM Yes Via CM
I/O Modules On Profinet Yes Yes Yes
Bit Memory 16 KB 16 KB 16 KB
S7 Timers 2048 2048 2048
S7 Counters 2048 2048 2048
IEC Timers/Counters Yes Yes Yes
Data Block Size 1 MB 1.5 MB 5 MB
Configuration/Programming Software Step7 V12 Step7 V12 Step7 V12
Programming languages LAD, FBD, STL, S7-SCL LAD, FBD, STL, S7-SCL LAD, FBD, STL, S7-SCL