زیمنس کنترل

کد : 32712

جایگاه step7 در سیستم کنترل زیمنس

جایگاه step7 در سیستم کنترل زیمنس
جایگاه step7 در سیستم کنترل زیمنس

یک مهندس اتوماسیون صنعتی زیمنس در فاز های مختلف سیماتیک زیمنس کاری (طراحی، تست و راه اندازی، بهره برداری) نیاز به استفاده از این نرم افزار زیمنس خواهد داشت. ابتدا شکل ساده ی بالا، که plc را در کنار ماشین و کامپیوتر مهندسی (Engineering Station) نشان میدهد ، در نظر بگیرید.
اکنون به شکل فوق بعنوان پروژه ای نگاه کنید که قرار است ابتدا طراحی ،سپس راه اندازی و بهره برداری شود. با این فرض ،جایگاه step7 در فاز های مختلف به شرح زیر است:

·        طراحی درسیماتیک 
در هنگام طراحی معمولاً نیازی به وجود plc یا ماشین در کنار pc یا pg نیست. فقط لازم است که قبل از شروع کار , فرآیند بخوبی مطالعه شده, ورودی و خروجی ها مشخص بوده و منطق سیستم کنترل معلوم شده باشد. بهتر است سخت افزار  زیمنس plc نیز انتخاب شده باشد. با چنین معلوماتی میتوان کار طراحی را با استفاده از step7 بصورت offline یعنی بدون اتصال به plc انجام داد.

·        تست on-line زیمنس
پس از تکمیل برنامه سیماتیک در اتوماسیون زیمنس  ,لازم است آنرا به plc دانلود کنیم ,بنابراین در این حالت, pc یا pg و نرم افزار و plc ابزار کار هستند. اگر سیمولاتور نرم افزاری دردسترس باشد, بسیاری از نیازهای این مرحله را رفع نموده و نیاز چندانی به plc نیست.

·        Commisioning یا تست و راه اندازی درسیستم زیمنس
در این مرحله , ماشین یا تجهیز نیز به جمع قبلی می پیوندد و برنامه بصورت عملی و ابتدا در حالتی که ماشین بدون بار بوده و یا از تجهیز بهره برداری نمیشود  ,تست میگردد که به این مرحله تست سرد (Cold Test) نیز میگویند. سیگنال ها به تدریج و نه به یکباره , وارد مدار شده و بخش های برنامه قدم به قدم تست میشود. پس از آن, تست گرم ماشین شروع میشود یعنی ماشین زیر بار میرود و از تجهیز بصورت آزمایشی بهره برداری میشود تا سایر ورودی و خروجی هایی که در تست سرد فعال نبودند, تست شوند. برای انجام تست های فوق, وجود step7 روی pc یا pg و ارتباط online با plc ضروری است.

·        Operation یا بهره برداری زیمنس
پس از تکمیل مراحل تست و اعمال تغییرات لازم در برنامه ی  زیمنس plc , کار عادی فرآیند شروع میشود. در اینجا نیازی به pg یا pc و نرم افزار step7 نیست, اگرچه باید برای نیازهای احتمالی دردسترس باشند.

·        Troubleshooting یا عیب یابی
در صورتیکه مشکلی در کار بهره برداری از فرآیند پیش بیاید که ناشی از اجزای سیستم کنترلی باشد, مجدداً وجود pc یا pg و نرم افزار step7 زیمنس لازم خواهد شد. این برنامه با امکانات مختلفی که در آن تعبیه شده است, میتواند به شناخت عیب و رفع آن کمک زیادی کند.آخرین مقالات دنیای اتوماسیون صنعتی در کنترل زیمنس (نمایندگی محصولات شرکت زیمنس آلمان در تهران)