زیمنس کنترل

کد : 29901

اطلاعاتی در مورد نمایندگی زیمنس در کشور رومانی

اطلاعاتی در مورد نمایندگی زیمنس در کشور رومانی
ما تلاش میکنیم که بتوانیم نمایندگی زیمنس در کشورهای مختلف را که در بخش اتوماسیون مشغول فعالیت هستند را به شما معرفی کنیم  

نمایندگی های زیمنس در کشور رومانی


شهر بخارست
 Strada Preciziei, nr. 24
062204 
Bucharest
Romania
+40 (21) 6296-469; +40 (727) 730480

نمایندگی زیمنس شهر کلوج رومانی 
Strada Ana Aslan, Nr. 40
400528 
Cluj-Napoca
Romania
Communication
+40 (741) 807002; +40 (744) 543301
+40 (21) 6296-462
mihai.cocis@siemens.com
 
 
نمایندگی زیمنس شهر تمیسوآرا  رومانی
Str. Gheorghe Doja, nr. 12, Parter, ap. 1, Lotul A
300195 
Temisoara
Romania
Communication
+40 (256) 275675; +40 (726) 673959
+40 (256) 275677
robert.hits@siemens.com