آموزش نرم افزار تیاپورتال 39: مشخصات انواع Counter

ارسال شده در تاریخ: 20 فروردین 1401چاپ
اشتراک گذاری:
آموزش نرم افزار تیاپورتال 39: مشخصات انواع Counter

بررسی 7 نوع دستورات Counter

در مقاله پیشین در مورد دستورات کانتر صحبت شد. همانطور که از نامشان هم مشخص است مربوط به شمارنده ها می باشد. در نرم افزار TIA سه نوع کانتر ارائه شده در نرم افزار STEP7 V5.x به همراه کانترهای IEC ارائه شده اند. در ادامه به مشخصات این کانترها می پردازیم. با زیمنس کنترل (نمایندگی زیمنس)همراه باشید.

 

کانترهای IEC چه خصوصیات مشترکی دارند؟

 1. عملکرد بر مبنای استاندارد IEC است.
 2. SFB فرمت مربوطه می باشد. 
 3. تنظیم دیتا تایپ به صورت دلخواه است. 
 4. بدون محدودیت در تعداد ها کانترها
 5. قابل تنظیم بودن ماندگاری کانترها در DB

 

کانترهای CTU چه خصوصیاتی دارند؟

 1. نوع آن افزایشی است.
 2. مطابق استاندارد IEC است.
 3. افزایش یک عدد در صورت لبه بالا رونده سیگنال در پایه CU
 4. قابل مشاهده بودن مقدار شمارش شده کانتر در پایه CV
 5. پایه R جهت RESET کانتر
 6. قابلیت مقایسه کانتر با مقدار PV

 

کانتر CTD چه مشخصاتی دارند؟

 1. نوع آن کاهشی است.
 2. شمارش اعداد منفی هم امکانپذیر است. 
 3. مقدار اولیه شمارش بر پایه PV
 4. فعال کردن پایه LD مقدار PV را در خروجی شمارش کانتر CV قرار می دهد.

 

کانتر STUD چه مشخصاتی دارند؟

 1. شمارش اعداد منفی
 2. ترکیب دو مدل CTU و CTD
 3. وارد نمودن مقدار اولیه شمارش در پایه PV و با فعال نمودن پایه LD، مقدار PV را در خروجی شمارش کانتر CV قرار می گیرد. 
 4. هر لبه بالا رونده سیگنال در پایه CU= افزایش یک عدد
 5. هر لبه بالا رونده سیگنال در پایه CU= کاهش یک عدد
 6. اگر لبه بالا رونده در پایه R اعمال شود= کانتر RESET می شود.
 7. قابل مشاهده بودن مقدار شمارش در = پایه CV
 8. وجود دو مقایسه گر 

 

کانترهای قدیمی چه مشخصات مشترکی داشتند؟

فرمت در کانترهای قدیمی به صورت C است و در ناحیه کانترهای حافظه CPU قرار می گیرند. برای تشخیص کانترهای قدیمی به حرف اول آنها توجه نمایید، اگر C باشد کانتر قدیمی می باشد و پس از حرف شماره کانتر نوشته می شود. شمارش آنها محدود به 999 و فرمت آنها به صورت BDC می باشد. 

برای ماندگاری کانترها به تعریف کانتر در ناحیه Retentive Memory توجه نمایید. از این کانترها می توانید PLC S7-300-400/1500 استفاده نمایید. انواع کانترهای قدیمی عبارتند از: 

 1. S_CU: کانتر افزایشی
 2. S_CD: کانتر کاهشی
 3. S_CUD: کانتر افزایشی/ کاهشی

برای مطالعه کانترهای قدیمی می توانید بر روی لینک کلیک نمایید. (کانترهای قدیمی S7 در نرم افزار TIA PORTAL)

 

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.