آموزش نرم افزار تیاپورتال 38: دستورات شمارنده

ارسال شده در تاریخ: 14 فروردین 1401چاپ
اشتراک گذاری:
آموزش نرم افزار تیاپورتال 38: دستورات شمارنده

آموزش دستورات شمارنده در نرم افزار TIA Portal

دستورات شمارنده ( (Counterدر پروژه کاربرد زیادی دارند. در ادامه انواع کانتر را معرفی می کنیم. با زیمنس کنترل (فروش محصولات اتوماسیون صنعتی و فشار ضعیف زیمنس) همراه باشید.

 1. CTU
 2. CTD
 3. CTUD
 4. S_CU
 5. S_CD
 6. S_CUD

 


مقاله پیشنهادی: ویرایش تگ ها در نرم افزار تیاپورتال


 

این کانترها در نوع فرمت، مقدار شمارش و عملکرد متفاوت هستند:

 1. کانتر CTU: نوع این کانتر افزایشی است و فرمت آن IEC می باشد. با اعمال لبه بالارونده، یک عدد به مقدار شمارش آن افزوده می شود. حداکثر مقدار شمارش در PLC S7-1200/1500 متفاوت است. در مدل 1200 (2^32) در فرمت UDInt و در مدل 1500(2^64) در فرمت ULInt است.
 2. کانتر CTD: نوع این کانتر کاهشی است و برخلاف کانتر CTU با اعمال بالا رونده یک عدد از مقدار شمارش کم می شود. فرمت CTD از نوع IEC است و در مدل 1200 (2^32) در فرمت UDInt و در مدل 1500(2^64) در فرمت ULInt است.
 3. کانتر CTUD: این کانتر به صورت ترکیبی افزایشی و کاهشی از نوع IEC است. و در مدل 1200 (2^32) در فرمت UDInt و در مدل 1500(2^64) در فرمت ULInt است.
 4. کانتر S_CU: نوع این کانترها افزایشی و قدیمی S7 است.  حداکثر شمارش در مدل PLC S7-1500 تعداد 999 است و با اعمال لبه بالا رونده به مقدار افزوده می شود.
 5. کانتر S_CD: نوع این کانترها کاهشی و قدیمی S7 است.  حداکثر شمارش در مدل PLC S7-1500 تعداد 999 است و با اعمال لبه بالارونده از مقدار کم می شود.
 6. کانترS_CUD: این نوع کانتر ترکیبی افزایشی و کاهشی و از نوع قدیمی است. حداکثر شمارش در مدل PLC S7-1500 تعداد 999 است و افزایش و کاهش امکانپذیر است.

 

توجه!

کانترهای نوع IEC براساس استاندارد IEC است و فرمت آن به صورت SFB و در زمان فراخوانی یک DB به آنها اختصاص داده می شود. تنظیم دیتا تایپ شمارش به صورت داخواه می باشد. علاوه بر مقدار شمارش می توانید ماندگاری کانترها در Data Block تنظیم نمایید. این کانترها در PLC های سری S71200/300/400/1500 کاربرد دارد.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.