آموزش نرم افزار تیاپورتال 15: نواحی حافظه S7-1200

ارسال شده در تاریخ: 11 مرداد 1400چاپ
اشتراک گذاری:
آموزش نرم افزار تیاپورتال 15: نواحی حافظه S7-1200

نواحی حافظه CPU S7-1200

نواحی حافظه CPU S7-1200 را می توانید در این مقاله بشناسید. در آموزش پیشین به نواحی حافظه S7-300/400 پرداخته شد. زیمنس کنترل در زمینه فروش محصولات اتوماسیون صنعتی و فشار ضعیف زیمنس فعالیت می کند. با نمایندگی زیمنس تا پایان سری آموزش های نرم افزار TIA Portal همراه باشید. 

 

 حافظه CPU-1200  به 4 بخش زیر تقسیم می شود: 

  1. Load Memory
  2. Work Memory
  3. Retentive Memory 
  4. System Memory

 

ناحیه Load Memory: 

این ناحیه به حافظه بارگذاری نامگذاری شده است. زمانی که برنامه به CPU دانلود می شود، در این ناحیه قرار می گیرد. نوع CPU های PLC S7-1200 زیمنس، ماندگار است. بدین معنا است که با قطع شدن Power اطلاعات درون این ناحیه حفظ خواهند شد. 

 نکته! 

- در CPU های مدل S7-1200 زیمنس می توان کارت حافظه را جایگزین Load Memory کرد. مزیت این کار ظرفیت بیشتر و حفظ ماندگاری می باشد. 

- در صورت استفاده از کارت حافظه، اطلاعات مربوط LOAD MEMORY از بین خواهد رفت و برنامه از کارت حافظه اجرا می شود. 

- در شرایط الزامی از کارت حافظه استفاده نمایید. 

 

ناحیه Work Memory: 

این ناحیه به حافظه کاری بوده و نقش آن اجرای بخشی از برنامه Load Memory به این ناحیه است. به دلیل اینکه قابلیت توسعه در این ناحیه امکانپذیر نیست، در نتیجه ظرفیت مفهوم مهمی را پیدا می کند. در صورت قطع POWER اطلاعات هم از بین خواهد رفت.

 نکته! 

اگر حجم برنامه از ظرفیت مجاز Work Memory بیشتر شود = CPU در مد STOP قرار می گیرد. 

 

ناحیه Retentive Memory:

در این ناحیه می توان یکسری از داده ها از جمله Bit Memory و ... را تعریف نمود. اطلاعات در این ناحیه به صورت ماندگار است. ( حتی در شرایط STOP )

 نکته! 

اطلاعات در 2 شرایط Memory Reset و Factory Memory اطلاعات به صورت کامل از بین خواهند رفت.

 

ناحیه System Memory

این ناحیه شامل:

  1. PII
  2. PIQ
  3. Bit Memory
  4. Local Data

 

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.