آموزش نرم افزار تیاپورتال 11: پیکربندی CPU

ارسال شده در تاریخ: 07 تیر 1400چاپ
اشتراک گذاری:
آموزش نرم افزار تیاپورتال 11: پیکربندی CPU

 پیکربندی CPU در نرم افزار TIA

پس از انتخاب CPU، تنظیمات مربوطه را انجام دهید و سپس وارد بخش پیکربندی سخت افزاری شوید. بخش هایی که نیاز است پیکربندی صورت گیرد عبارتند از : 

 1. تنظیمات ارتباطی
 2. تنظیم نوع راه اندازی CPU در بخش Startup
 3. تنظیمات بخش Cycle
 4. تنظیمات بخش Communication Load
 5. تنظیمات Syastem and Clock memory
 6. تنظیمات Web server
 7. تنظیمات Display
 8. تنظیمات Time of day
 9. تنظیمات بخش Protection and security
 10. تنظیمات بخش System Power Supply
 11. بخش Configuration Control
 12. بخش Connection Resources
 13. بخش Overview of addresses

 

  تنظیمات ارتباطی  

- برای شروع تنظیمات بر روی CPU دابل کلیک کنید.

- انتخاب گزینه Ethernet Address

 

اتصال به شبکه پروفی نت:

در صورت نیاز اتصال CPU به پروفی نت باید در بخش Subnet یکی از شبکه های موجود را انتخاب نموده و یا یک شبکه جدید ایجاد کنید. (برای ایجاد شبکه جدید گزینه Add new subnet کلیک کنید. ) بخش IP Protocol، بخشی است که می توان IP Address را وارد کنید.

 

  تنظیم نوع راه اندازی CPU در بخش Startup  

برای تنظیمات این بخش با 3 قسمت رو به رو هستید:

1. Startup after POWER ON: تعیین نوع راه اندازی CPU پس از وصل منبع تغذیه 

. Warm restart-RUN:  قرار گرفتن وضعیت CPU در موقعیت RUN پس از اتصال منبع تغذیه

. Warm restart-mode before POWER OFF: با اتصال منبع تغذیه، CPU در آخرین وضعیت قبل از قطع منبع تغذیه 

. No Restart: با اتصال منبع تغذیه،  CPU در وضعیت STOP

2. Comparison Preset to actual configuration: تعیین تصمیم گیری در زمان تفاوت پیکربندی انجام شده با PLC

3. Configuration Time:  مدت زمانی که باید I/O های رک اصلی و رک توسعه در شرایط راه اندازی و آماده به کار قرار گیرند. 

 

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.