آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 36: نمودار منحنی ویرایشگر Trace

ارسال شده در تاریخ: 25 بهمن 1399چاپ
اشتراک گذاری:
آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 36: نمودار منحنی ویرایشگر Trace

نمایندگی زیمنس و آموزش نوار ابزار نمودار منحنی در ویرایشگر Trace

در نرم افزار  STEP7  ویرایشگر Trace شامل 6 بخش می باشد که عبارتند از : 

  1. نمودار درختی
  2. نمودار عنوان منطقه کاری 
  3. نوار ابزار Trace handling
  4. نوار ابزار منحنی
  5. جدول سیگنال
  6. زبانه Configuration

 

در ادامه نوار ابزار منحنی را آموزش خواهیم داد. با زیمنس کنترل نمایندگی زیمنس با زمینه فعالیت فروش محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس و فشار ضعیف زیمنس همراه باشید. 


آموزش نوار ابزار Trace handling


 

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - undo : (Undo) در صورت عملیات بزرگنمایی می توانید به حالت قبل برگردانید.

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - redo : (Redo) در صورتی که بر روی نمودار منحنی عملیات بزرگ نمایی انجام دهید و آن را با استفاده Undo لغو کنید، با استفاده از این ابزار عملیات بزرگ نمایی مجددا اجرا می شود. 

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - set measurement : (Set measurement Setting default View) زمانی که یک سیگنال ضبط شده برای نمایش در نمودار منحنی انتخاب شود، کاربر می تواند پس از ارزیابی ضبط مربوط به آن و اعمال تغییرات ممکن، نمودار منحنی جاری را با استفاده از این ابزار به عنوان نمای استاندارد برای آن ضبط تعیین و آن را ذخیره کند.

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - undo : (Move View) با این ابزار کاربر می تواند سیگنال ضبط شده موجود نمایش داده شده در نمودار منحنی را با استفاده از ماوس دستگاه PC/PG، در دو راستای افقی و عمودی جا به جا کند. 

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - active zoom : (Active Zoom selection) با استفاده از این ابزار می توان عملیات بزرگنمایی را در یک قسمت دلخواه روی نمودار منحنی انجام داد. 

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - Vertical zoom selection : (Select Vertical Zoom) بزرگ نمایی عمودی

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - Horizontal zoom selection : (Select Horizoontal Zoom) بزرگ نمایی افقی

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - zoomin : (Zoom in) بزرگ نمایی روی منحنی ها

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - zoom out : (Zoom Out) کوچک نمایی روی منحنی ها

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - display all : (Display all) تمام عملیات بزرگ نمایی، کوچک نمایی و جا به جایی انجام شده بر روی یک سیگنال ضبط شده لغو و به حالت اولیه باز می گردد. 

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - automatic scaling : (Automatic scaling of the value axis) زمانی که چندین سیگنال آنالوگ و دیجیتال برای ضبط اطلاعات داشته باشید مححدوده مقادیر سیگنال را مقیاس بندی کنید. 

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - display entire time rang : (Display entire time range) نمایش کل محدوده زمانی ضبط سیگنال در نمودار منحنی

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - arrange in trackd : (Arrange in tracks) مرتب کردن اطلاعات ضبط شده سیگنال ها بدون تلاقی در نمودار منحنی

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - change x axis unit : (Change X axis unit) محور زمان که در نمودار منحنی محور طولی است، یک ضبط را نشان می دهد و می تواند بر حسب دو واحد زمان و نمونه نمایش داده شود. 

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - display sample : (Display samples) نمایش نمونه ها با دایره های کوچکی روی نمودار منحنی ها و ضبط دقیق سیگنال 

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - interpolated : (Interpolated view) درون یابی خطی بین دو نقطه اندازه گیری متوالی برای اعداد اعشاری

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - show vertical  measurement : (Show vertical measurement cursors) نمایش مکان نماهای عمودی مربوط به سیگنال ضبط شده 

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - horizonal measurment : (Show horizontal measurement cursors) نمایش مکان نماهای افقی مربوط به سیگنال ضبط شده 

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - time range display : (Time range dispaly) نمایش یا عدم نمایش محدوده زمانی نمایش در زیر نمودار منحنی به رنگ زرد

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - align left : (Align the chart legend to the left) نمایش نوشته های روی منحنی در سمت چپ نمودار

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - align right :  (Align the chart legend to the right) نمایش نوشته های روی منحنی در سمت راست

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - نموادر منحنی در trace - change background : (Change background) انتخاب و تغییر پس زمینه نمودار در رنگ های مختلف 

 

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.