آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس :آموزش دستورات Move, Jump

ارسال شده در تاریخ: 07 مرداد 1398چاپ
اشتراک گذاری:
آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس :آموزش دستورات Move, Jump

نمایندگی زیمنس و آموزش دستورات Move, Jump

نمایندگی زیمنس ایران، دستور MOVE و Jump که به کرات از آن استفاده می کنید را برای شما آموزش می دهد. دستور MOVE برای انتقال اطلاعات و دستور Jump برای نادیده گرفتن بخشی از برنامه کاربرد دارند. با زیمنس کنترل، نمایندگی زیمنس ایران همراه باشید با آموزش های صفر تا صد پی ال سیS71200 

 

نمایندگی زیمنس : آموزش دستورات Move

دستورات MOVE را برای انتقال داده ها استفاده می نمایند.  یک نمونه استفاده دستورات MOVE، برای ذخیره اعداد در رجیستر، زیرا اعداد باید به رجیستر MOVE شوند.

مثال دستورات MOVE :

هدف : تغییر زمان تایمر با متغیر های متفاوت به وسیله دستور move  و تایمر TON

پارامتر ها : استفاده از یک ورودی، تایمر و خروجی

 

نمایندگی زیمنس ایران - آموزش دستور move jump

 

مرحله اول : باید از رجیستر PLC ها کمک گرفته شود که با اختصار MD نمایش داده می شود و هر بار مقدار رجیستر تغییر می یابد. علت استفاده از رجیستر ها هم وجود متغیر های مختلف می باشد و در پایه PT (شمارش تایمر) عدد ثابت می باشد از رجیستر استفاده کردیم. نمایش آن به صورت زیر می باشد.

 

نمایندگی زیمنس ایران - آموزش دستور Move  در پی ال سی s71200

 

مرحله دوم :

در چند NETWOTK رجیستر را استفاده از دستور MOVE مقدار دهی کنید.

IN (ورودی) : مقدار قابل انتقال MOVE (دستور move به صورت میلی ثانیه می باشد باید در آن مقدار را به صورت T#500ms وارد کنیم که نوع مقدار را بفهمد در غیر این صورت با ارور مواجه خواهید شد.)

OUT 1 (خروجی) : وارد کردن مقدار IN (در هر NETWORk مقدار خروجی تغییر می یابد.)

 

زیمنس ایران - دستور move  در tia portal

 

نتیجه :

حال با فعال شدن ورودی i0.1 مقدار تایمر به 5 ثانیه تغییر پیدا کرده و با فعال شدن ورودی i0.0 بعد از مقدار مشخص شده موتور ما روشن می شود.

 

زیمنس کنترل- نمایندگی زیمنس - دستور move  در نرم افزار tia portal - پی ال سی s71200

 

نمایندگی زیمنس : آموزش دستورات Jump

همانطور که در بالا هم به صورت خلاصه بیان شد، برای اینکه بخواهید بخشی از برنامه را نادیده گرفته شود باید از دستور jump استفاده کنید.

مثال دستورات Jump

هدف: جلوگیری از روشن شدن موتور

پیس نیاز : به 4 NETWORK نیاز خواهیم داشت.

1. در 1  NETWORK و NETWORK 3 به صورت جداگانه ورودی و خروجی تعریف کنید.

 

نمایندگی زیمنس - دستور Jump  در tia portal

 

2. در NETWORK 2 دستور Jump قرار می گیرد. دستور Jump در NETwork2 اجرا می شود. باید در این مرحله نشانه و محل Jump (در قسمت Program control operations، JMP را انتخاب نمایید. ) با استفاده از Label مشخص شود.

 

نمایندگی زیمنس ایران - زیمنس کنترل - آموزش دستور jump در نرم افزار tia portal

 

NETWORK4 .3 موتور سوم قرار می گیرد و باید یک Label  هم در این نتورک اضافه شود.

نمایندگی پی ال سی S71200 زیمنس - آموزش دستور Jump

 

روش اجرا : زمان اجرای برنامه فرارسیده است. در حالت عادی همه موتورها روشن می شوند اما اگر ورودی i0.1 که به دستور jump متصل است را اجرا کنید موتور 2 دیگر روشن نمی شود تا وقتی که دستور  jump غیرفعال شود.

 

نمایندگی زیمنس ایران - زیمنس ایران - پی ال سی s71200 زیمنس - دستور jump در نرم افزار Tia portal

 

*** مراحل افزودن Lable:

  1. منوی Basic Instructions
  2. قسمت Program control operations
  3. انتخاب Label

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.