آموزش مقدماتی PLC S7-300 نمایندگی زیمنس، قسمت پنجم: طراحی مدارهای and, or و not

ارسال شده در تاریخ: 19 آبان 1397چاپ
اشتراک گذاری:
آموزش مقدماتی PLC S7-300 نمایندگی زیمنس، قسمت پنجم: طراحی مدارهای and, or و not

در ادامه آموزش های نمایندگی زیمنس، در این قسمت از آموزش های پی ال سی S7-300 زیمنس با نحوه طراحی مدارهای and, or و not آشنا خواهید شد و نحوه عملکرد آنها را برای شما توضیح خواهیم داد.

 

طراحی مدار or در PLC S7-300 نمایندگی زیمنس

مدار or به این صورت کار می کند که اگر یکی از دو ورودی یا هر دو ورودی فعال باشد روشن می شود و فقط در حالتی خاموش است که هر دو ورودی ما غیرفعال باشند که طراحی آن به صورت زیر می باشد:

 

طراحی مدار or در PLC S7-300 نمایندگی زیمنس

 

همانطور که در عکس بالا می بینید اگر یکی از ورودی ها یا هردو ورودی که i0.0 و i0.1 می باشند فعال شوند خروجی ما فعال می شود و اگر این دو ورودی هر دو غیرفعال باشند خروجی خاموش می شود.

 

طراحی مدار and در PLC S7-300 نمایندگی زیمنس

مدار and به این صورت کار می کند که اگر هردو ورودی فعال باشند خروجی فعال می شوند و در غیراین صورت خروجی ما فعال و روشن نمی شود که طراحی آن به صورت زیر می باشد:

 

طراحی مدار and در PLC S7-300 نمایندگی زیمنس

 

همانطور که در عکس بالا می بینید اگر هردو ورودی i0.0 و i0.1 فعال شوند خروجی ما نیز فعال می شود و اگر یکی از ورودی ها خاموش باشد خروجی دیگر روشن نمی شود.

 

طراحی مدار not در PLC S7-300 نمایندگی زیمنس

مدار not به این صورت کار می کند که اگر ورودی فعال نباشد خروجی فعال می شوند و اگر ورودی فعال شود خروجی از کار می افتد که برای طراحی این مدار باید به جای استفاده از کنتاکت باز از کنتاکت بسته استفاده کنیم:

 

طراحی مدار not در PLC S7-300 نمایندگی زیمنس

 

همانطور که در عکس بالا می بینید اگر برنامه را شبیه سازی کنید بدون فعال کرد ورودی خروجی فعال است و اگر ورودی را فعال کنید خروجی غیرفعال می شود.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.