تمرین ششم نمایندگی زیمنس: کنترل نوار نقاله (Controlling Conveyor Belts) با استفاده از PLC Logo

ارسال شده در تاریخ: 21 مهر 1397چاپ
اشتراک گذاری:
تمرین ششم نمایندگی زیمنس: کنترل نوار نقاله (Controlling Conveyor Belts) با استفاده از PLC Logo

 تمرین ششم نمایندگی زیمنس: مداری طراحی کنید که به صورت زیر کار کند:

سه نوع نوار نقاله به وسیله LOGO! برای انتقال اجزا کنترل می شود. سیستم متصل شده به نوار نقاله قطعات را هر 30 ثانیه یک بار، برای نوار نقاله تامین می کند. نوار نقاله، حدود 1 دقیقه برای انتقال هر قطعه احتیاج دارد. سیستم متصل شده به نوار نقاله زمان های مرده زیادی می تواند داشته باشد. نوار باید به صورت اتوماتیک START و STOP شود.

راه حل با استفاده از PLC LOGO:

سیستم از طریق فشردن پوش‌باتن I2 روشن می شود و از طریق قطع پوش‌باتن I1 خاموش می شود. سه عدد نوار نقاله هر کدام از طریق موتورهای Q1 , Q2 , Q3 راه اندازی می شوند و سه عدد Proximity switch قطعاتی که روی هر کدام از نوار نقاله ها هستند را شناسایی می کنند (I4, I5, I6). از طریق چهارمین Proximity switch در I3 قطعات ابتدای نوار نقاله 2 شناسایی می شوند.

اگر قطعاتی برای حمل وجود داشته باشد و پوش‌باتن ON می شود فشرده شود، نوارهای نقاله یکی پس از دیگری روشن می‌شوند، ابتدا نوار اول (Q1) سپس نوار دوم (Q2) و در آخر نوار سوم (Q3). اگر به مدت یک دقیقه قطعه بعدی برای حمل آماده نشد، نوارها به ترتیب یکی پس از دیگری متوقف شوند، ابتدا نوار اول (Q1) سپس نوار دوم (Q2) و در آخر نوار سوم (Q3) متوقف شود.

اگر سیستم متصل شده به نوار نقاله ها برای بیشتر از 100 ثانیه هیچ قطعه ای را روی نقاله قرار ندهد، آنگاه یک زمان مرده 15 دقیقه ای در نظر گرفته می شود که به وسیله لامپ Q4 نشان داده می شود.

حل: قطعات استفاده شده

ورودی I1: پوش‌باتن قطع (NO)

ورودی I2: پوش‌باتن وصل (NO)

ورودی I3: سنسور برای نمایان ساختن قطعاتی از سیستم متصل شده به نوار نقاله ها (NO)

ورودی I4: سنسور برای نمایان ساختن قطعات روی نوار نقاله 1 (NO)

ورودی I5: سنسور برای نمایان ساختن قطعات روی نوار نقاله 2 (NO)

ورودی I6: سنسور برای نمایان ساختن قطعات روی نوار نقاله 3 (NO)

خروجی Q1: نوار نقاله 1

خروجی Q2: نوار نقاله 2

خروجی Q3: نوار نقاله 3

خروجی Q4: لامپ نشان دهنده

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.