تمرین سوم نمایندگی زیمنس: دروازه صنعتی (Industrial Gate)

ارسال شده در تاریخ: 21 مهر 1397چاپ
اشتراک گذاری:
تمرین سوم نمایندگی زیمنس: دروازه صنعتی (Industrial Gate)

آموزش برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

از طریق تمرین های نمایندگی زیمنس

تمرین شماره سه نمایندگی زیمنس: برنامه ای بنویسید که به وسیله آن بتوان یک دروازه صنعتی را به صورت زیر کنترل نمود:

 • اپراتور بتواند با زدن یک پوش‌باتن (در صورت بسته بودن) دروازه را باز کند و با زدن پوش‌باتن دیگری (در صورت باز بودن) آن را ببندد.
 • در هنگام بسته شدن دروازه، اگر جسم یا فردی بین آن گیر کند، روند بسته شدن (به منظور جلوگیری از آسیب دیدن آن فرد یا جسم) متوقف و دروازه، شروع به باز شدن کند.
 • 5 ثانیه قبل از حرکت کردن در ابتدا لامپی به منظور دادن هشدار، شروع به چشمک زدن نماید و سپس درب شروع به باز یا بسته شدن کند و عمل چشمک زدن این لامپ تا زمانی که دروازه کاملاً باز یا بسته نشده، ادامه یابد.
 • در حالت عادی درب کاملاً باز یا کاملاً بسته باشد ولی این امکان وجود داشته باشد که حرکت درب با فشردن یک شستی (در هر حالتی که باشد) متوقف شود.

 

حل: اجزای مورد استفاده:

 • I1 : پوش‌باتن باز کردن (Normally Open)
 • I2 : پوش‌باتن بستن (Normally Open)
 • I3 : پوش‌باتن Stop (Normally Close)
 • I4 : لیمیت سوئیچ برای حالت باز (Normally Close)
 • I5 : لیمیت سوئیچ برای حالت بسته (Normally Close)
 • I6 : نوار ایمنی فشاری (Normally Close)
 • Q1 : باز
 • Q2 : بسته
 • Q3 : چراغ چشمک زن

 

طرح ساده یک دروازه صنعتی در شکل آمده است:

 

تمرین سوم نمایندگی زیمنس برای برنامه نویسی اتوماسیون دروازه صنعتی

 

برنامه مورد نظر به زبان FBD در این تمرین آمده است:

برای درک بهتر چگونگی عملکرد برنامه، توضیحات مربوط به آن را به صورت زیر دسته بندی می کنیم:

 1. اگر دروازه بسته باشد و بخواهیم آن را باز کنیم، پوش‌باتن I1 را می فشاریم، دیده می شود که Q3 یا همان لامپ هشدار شروع به چشمک زدن می کند و پس از 5 ثانیه Q1 (خروجی مربوط به باز کردن درب) روشن می شود. در زمان روشن بودن Q1 اگر پوش‌باتن I2 را بفشاریم، خروجی Q2 روشن نخواهد شد. زمانی که دروازه کاملاً باز شد لیمیت سوئیچ I4 یک لحظه تغییر حالت می دهد و دوباره به حالت قبلی خود (NC) باز می گردد؛ همین تغییر وضعیت باعث RESET شدن رله RS می شود و Q1 خاموش می شود.
 2. اگر دروازه باز باشد و بخواهیم آن را ببندیم، پوش‌باتن I2 را می فشاریم. دیده می شود که Q3 یا همان لامپ هشدار شروع به چشمک زدن می کند و پس از 5 ثانیه Q2 (خروجی مربوط به بستن در) روشن می شود. در زمان روشن بودن Q2 اگر پوش‌باتن I1 را بفشاریم، خروجی Q1 روشن نخواهد شد. زمانی که دروازه کاملاً بسته شد لیمیت سوئیچ I5 یک لحظه تغییر حالت می دهد و دوباره به حالت قبلی خود (NC) باز می گردد؛ همین تغییر وضعیت باعث RESET شدن رله RS می شود و Q2 خاموش می شود.
 3. اگر فرد یا جسمی در هنگام بسته شدن دروازه، بین آن گیر کند، این فشار اضافی وارد شده به دروازه، توسط نوار ایمنی فشاری که در برنامه بالا همان I6 است حس می شود و یک لحظه تغییر حالت می دهد و دوباره به حالت قبلی خود (NC) باز می گردد؛ همین تغییر وضعیت روند بسته شدن دروازه را (به منظور جلوگیری از آسیب دیدن آن فرد یا جسم) متوقف و دروازه در جهت عکس، شروع به باز شدن می کند.
 4. با پوش‌باتن I3 که در اینجا نقش پوش‌باتن STOP را بازی می کند می توان درب را متوقف کرد.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.