نمایندگی زیمنس: تمرین دوم، اتوماسیون صنعتی و استفاده از آب باران در ساختمان

ارسال شده در تاریخ: 15 مهر 1397چاپ
اشتراک گذاری:
نمایندگی زیمنس: تمرین دوم، اتوماسیون صنعتی و استفاده از آب باران در ساختمان

تمرین شماره دو نمایندگی زیمنس

آب مورد نیاز یک ساختمان از دو محل تامین می شود یکی آب شهری و دیگری منبعی که جهت جمع آوری آب باران است. مداری طراحی کنید که زمانیکه آب باران به مقدار کافی در منبع پر شد با زدن یک کلید، این آب به لوله های ساختمان پمپ شود و در صورتی که آب کافی درون منبع نباشد، با زدن کلید، پمپ نباید روشن شود. در صورت خالی شدن آب این منبع و به این منظور که آب مورد نیاز ساختمان قطع نشود، آب شهری باید به طور خودکار جایگزین شود و آب مورد نیاز را تامین کند.

نمایندگی زیمنس تمرین دوم، اتوماسیون صنعتی و استفاده از آب باران در ساختمان

 

حل: اجزای مورد استفاده:

  1. I1: سوئیچ فشاری
  2. I2: سوئیچ شناور (Normally Open)
  3. I3: سوئیچ شناور (Normally Open)
  4. I4: سوئیچ شناور (Normally Close)
  5. Q1: پمپ
  6. Q2: شیر برقی مربوط به منبع آب آشامیدنی

در زیر این برنامه در زبان FBD طراحی شده است:

نمایندگی زیمنس تمرین دوم، اتوماسیون صنعتی و استفاده از آب باران در ساختمان

 

توضیح: هر سه سنسور شناور، درون منبع در یک سطح قرار دارند زمانی که آب باران جمع آوری شده در منبع از حد سنسورهای شناور بالاتر رفت، هر سه سنسور با هم تغییر حالت می دهند یعنی ورودی S رله B03، یک می شود و پایه R آن صفر می شود؛ از طرفی پایه R رله B05، یک می شود، بنابراین شیر برقی خاموش می شود؛ حال اگر کلید I1 را بزنیم پمپ روشن می شود. اگر سطح آب از حد سنسور های شناور پایین تر آمد، پایه R رله B03 یک می شود و ورودی S آن نیز، یک می شود پس به طور خودکار پمپ خاموش می شود و چون پایه S رله B05 یک شده است و پایه R آن صفر شده همزمان شیر برقی باز می شود.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.