نمایندگی زیمنس: مولد تصادفی (Random Generator) و ... و کاربرد آن ها در PLC های زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 13 مرداد 1397چاپ
اشتراک گذاری:
نمایندگی زیمنس: مولد تصادفی (Random Generator) و ... و کاربرد آن ها در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد مولد تصادفی (Random Generator)، کلید روشنایی راه پله (Stairway Lighting Switch)  و کلید با عملکرد چندگانه (Multiple Function Switch) آشنا خواهید شد.

 

مولد تصادفی (Random Generator)

با زدن کلید I1 زمانی تصادفی بین صفر تا زمان تعیین شده در Max. On Delay (TH) طول می کشد تا خروجی روشن شود و روشن باقی بماند و با قطع کلید I1، زمانی تصادفی بین زمان تعیین شده Max. Off Delay (TL)، تا صفر خروجی روشن می ماند و سپس غیر فعال می شود و با هر بار وصل و قطع ورودی I1 وضعیتی اتفاقی متناسب با TH و TL رخ میدهد که هر بار به صورت تصادفی اتفاق افتاده است.

 

مثال: مدار رقص نور را با 4 لامپ طراحی کنید.

 

نمایندگی زیمنس: مولد تصادفی (Random Generator) و ... و کاربرد آن ها در PLC های زیمنس

 

کلید روشنایی راه پله (Stairway Lighting Switch) 

 

نمایندگی زیمنس: مولد تصادفی (Random Generator) و ... و کاربرد آن ها در PLC های زیمنس

 

در صورتی که پارامترهای T! و T!L تعریف نشده باشد (صفر باشد) با اعمال ورودی I1 خروجی Q1 به اندازه زمان تعریف شده (T) Off Delay روشن و سپس غیر فعال می شود. اما چنانچه پارامترهای فوق دارای مقدار باشند خروجی Q1 به اندازه اختلاف زمانی Off Delay – Prewarning time روشن و به اندازه T!L خاموش و سپس ادامه زمان باقی مانده را سپری می‌کند.
مثلاً در شکل بالا از لحظه فشردن پوش‌باتن I1، تایمر شروع به کار می کند و در ثانیه ششم به مدت 0.4 ثانیه خاموش و دوباره روشن می شود و تا ثانیه 9 روشن باقی می ماند.

 


کلید با عملکرد چندگانه (Multiple Function Switch)

این تایمر یک تایمر چند کاره است. در واقع این تابع ترکیبی از تایمرهای زیر است:
1- تایمر راه پله 
2- تایمر Off Delay 
3- تایمر برای Set و Reset کردن
با فرض این که در جدول تنظیمات تایمر، کادر علامت "Use default Values for the pre – warning" فعال باشد، با اعمال ورودی I1 (لبه بالای ورودی) خروجی Q1 روشن و پس از سپری کردن زمان تعیین شده T غیر فعال می شود.
چنانچه پارامترهای T! و T!L دارای مقدار باشند با اعمال ورودی I1، تایمر فوق کاملاً مشابه تایمر Stairway Lighting Switch عمل می کند.
همچنین در هر وضعیتی با زدن مجدد پوش‎باتن I1 در صورت روشن بودن خروجی یا اعمال پوش‎باتن I2 خروجی غیر فعال (Reset) می شود.
حال چنانچه در تایمر Multiple function Switch گزینه TL دارای مقداری باشد و ما ورودی I1 را به مدت زمان تعریف شدهTL در حالت فشرده نگه داریم، پس از گذشت زمان فوق، خروجی به صورت دایم در حالت روشن باقی می ماند.
همچنین در صورت روشن بودن دایم خروجی، با زدن مجدد ورودی I1 یا اعمال ورودی I2 خروجی غیر فعال (Reset) می‎شود.
مثالً اگر به T مانند شکل بعد مقدار 10 ثانیه بدهیم با زدن پوش‎باتن ورودی، خروجی به مدت 10 ثانیه روشن می شود؛ یعنی تایمر مشابه Off Delay عمل می کند.

 

نمایندگی زیمنس: مولد تصادفی (Random Generator) و ... و کاربرد آن ها در PLC های زیمنس


حال اگر به زمان T! و T!L به ترتیب 2 ثانیه و 0.40 ثانیه بدهیم این تایمر مانند Lighting Stairway، دو ثانیه قبل از خاموش شدن، خروجی را به مدت 0.40 ثانیه خاموش می کند.
موضوعی که باید مد نظر داشت این است که اگر همانند شکل قبل مقدار TLرا 3 ثانیه قرار دهیم این بدین معنی است که اگر پوش‌باتن ورودی را بیش از 3 ثانیه نگهداریم، خروجی بدون توجه به بقیه مقادیر تا زمانی که I1 یا I2 فشرده شود برای همیشه 1 می ماند.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.