نمایندگی زیمنس: تایمرهای مورد استفاده در PLC های زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 06 مرداد 1397چاپ
اشتراک گذاری:
نمایندگی زیمنس: تایمرهای مورد استفاده در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با تایمرهای مختلف و چگونگی عملکرد آن تایمرها و کاربرد آنها در PLC های زیمنس آشنا خواهید شد.

 

تایمر تاخیر در قطع (Off – Delay)

ورودی های این تایمر از جنس پوش‎باتن هستند.

دیاگرام عملکرد این تایمر را به صورت زیر نیز می توان کشید:

 

نمایندگی زیمنس تایمرهای مورد استفاده در PLC های زیمنس 1.jpg

 

با اعمال پوشباتن I1 (لبه بالا و سطح) خروجی Q1 روشن و با قطع پوش‌باتن I1 (لبه پایین ورودی) خروجی Q1 به اندازه زمان تعیین شده روشن و سپس غیر فعال می شود. همچنین در هر وضعیتی با اعمال پوش‌باتن I2 (لبه بالای ورودی) خروجی غیر فعال (Reset) می شود.

مثال: در یک ساختمان چهار طبقه در هر طبقه یک پوش‎باتن وجود دارد (I4 , I3 , I2 , I1) مداری طراحی کنید که با زدن هر یک از پوش‌باتن‌های طبقات، چراغ های طبقات به مدت 10S روشن شده  و سپس خاموش شوند. (تایمر راه پله)
با استفاده از تایمر Off – Delay مدار این مثال در زبان FBD به صورت زیر است:

 

 

 

تایمر تاخیر در وصل و قطع (روشن و خاموش شدن) (On - Off Delay)

 

 

با زدن کلید I1 خروجی Q1 پس از سپری کردن زمان تعیین شده (TH) On time روشن می شود و روشن باقی می ماند و با قطع کلید فوق، خروجی پس از گذشت زمان تعیین شده (TL) Off time غیر فعال می شود.

 

تایمر تاخیر در وصل پایدار (Retentive On – delay)

 

 

با اعمال پوش‎باتن I1 (لبه بالای ورودی) خروجی Q1 پس از سپری کردن زمان تعیین شده روشن می شود و روشن باقی می‎ماند و با اعمال پوش‎باتن I2 خروجی غیرفعال می شود.

 

تایمر تاخیر در قطع وابسته به ورودی (Wiping relay (pulse output))

ورودی این تایمر از جنس کلید است. دیاگرام عملکرد این تایمر به صورت زیر است:

 

 

رله لغزان با لبه راه‎انداز (Edge triggered wiping relay) 

الف- چنانچه TL=0 باشد: 
با اعمال پوش‎باتنI1 (لبه بالای ورودی) خروجی Q1 روشن و پس از سپری کردن زمان تعیین شده (TH) Puls With غیرفعال می شود.

 

 

ب- چنانچه TL>0 باشد:
با اعمال پوش‎باتن I1 (لبه بالای ورودی) خروجی پس از سپری کردن زمان  (TL) Inter Puls Width به اندازه زمان تعیین شده (TH) Puls Width روشن شده و سپس غیر فعال می شود. 

 

نکته: در پنجره تنظیم زمن یک آیکن به اسم Number of Puls Scycles وجود دارد که تعداد تکرار سیکل بالا را می توان در آن تعیین کرد.

 

مولد پالس غیر همزمان (آسنکرون) (Asynchronous Pulse Generator) 

در این تایمر جنس ورودی کلید است. دیاگرام زمانی این تایمر به صورت زیر است:

 

 

با زدن کلید I1 (فعال کردن پایه  EN) خروجی Q1 به اندازه زمان تعیین شده (TH) Pulse Width روشن و به اندازه زمان تعیین شده (TL) Interpulse Width خاموش است و روند فوق به نهایت بار تکرار می شود؛ همچنین با زدن کلید I2 (فعال کردن پایه INV) مقادیر زمانی تعیین شده TH و TL بر عکس می شود.
توجه: در هر شرایطی در صورت قطع کلید  (EN) I1 خروجی غیر فعال می گردد.

 

 

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.