نمایندگی زیمنس: دستورات منطقی در زبان برنامه نویسی FBD

ارسال شده در تاریخ: 30 تیر 1397چاپ
اشتراک گذاری:
نمایندگی زیمنس: دستورات منطقی در زبان برنامه نویسی FBD

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با دستورات منطقی مانند AND, OR, NOT و ... که توسط نمایندگی زیمنس برای شما ارائه شده است، آشنا خواهید شد.

 

تابع NOT

در این تابع عکس ورودی در خروجی ظاهر می‌شود، یعنی اگر به ورودی یک بدهیم خروجی صفر می‌شود و برعکس، اگر به ورودی صفر بدهیم خروجی یک می‌شود. جدول صحت این تابع به صورت شکل زیر است:

 

نمایندگی زیمنس دستورات منطقی در زبان برنامه نویسی FBD 1.jpg

 

تابع NAND

خروجی NAND (NOT AND) تنها زمانی صفر است که همه ورودی های آن یک باشد.

جدول صحت این تابع در شکل زیر نشان داده شده است.

 

نمایندگی زیمنس دستورات منطقی در زبان برنامه نویسی FBD 2.jpg

 

تابع NAND (EDGE)

اگر تمام ورودی ها مقدار یک و تنها یکی از ورودی ها را صفر کنیم، خروجی برای یک لحظه (به مدت یک سیکل) یک می‌شود؛ به همین دلیل می‌گوییم که این تابع حساس به لبه پایین رونده است.

دیاگرام زمانی این تابع به این صورت است:

 

نمایندگی زیمنس دستورات منطقی در زبان برنامه نویسی FBD 3.jpg


جدول صحت این تابع به این صورت است:

 

نمایندگی زیمنس دستورات منطقی در زبان برنامه نویسی FBD 4.jpg


تابع OR

در این تابع کافی است یکی از چهار ورودی را یک کنیم تا خروجی یک شود. لازم به ذکر است که پایه‌های این تابع به صورت پیش فرض صفر است.

جدول صحت OR به صورت زیر است.

 

نمایندگی زیمنس دستورات منطقی در زبان برنامه نویسی FBD 5.jpg

 

در زبان برنامه نویسی LAD چنین تابعی وجود ندارد ولی معادل آن را به راحتی می‌توان طراحی کرد.

 

نمایندگی زیمنس دستورات منطقی در زبان برنامه نویسی FBD 6.jpg

 

تابع NOR

خروجی تابع NOR (NOT OR) تنها در صورتی که تمام ورودی ها صفر باشند، یک می شود و در سایر حالات ورودی، خروجی همواره صفر است.

جدول صحت این تابع به صورت شکل زیر است.

 

نمایندگی زیمنس دستورات منطقی در زبان برنامه نویسی FBD 7.jpg


تابع XOR

در اتوماسیون صنعتی زیمنس خروجی این تابع در صورتی یک است که به ورودی ها مقادیر غیر یکسان بدهیم.

با بررسی جدول صحت این تابع، نحوه عملکرد آن بیشتر قابل فهم است.

 

نمایندگی زیمنس دستورات منطقی در زبان برنامه نویسی FBD 8.jpg


در زبان LAD این تابع وجود ندارد ولی می توان به صورت زیر آن را طراحی کرد.

 

نمایندگی زیمنس دستورات منطقی در زبان برنامه نویسی FBD 9.jpg

 

نکته: همان طور که دیده می شود این تابع دارای دو ورودی است، اگر بخواهیم تعداد ورودی را افزایش دهیم مثلا به سه عدد برسانیم باید به این صورت عمل کنیم:

 

نمایندگی زیمنس دستورات منطقی در زبان برنامه نویسی FBD 10.jpg

 

در تابع XOR با سه ورودی جدول صحت به صورت زیر می شود:

 

نمایندگی زیمنس دستورات منطقی در زبان برنامه نویسی FBD 11.jpg

 

همان طور که در این جدول دیده می شود هر کجا که تعداد ورودی های یک، عددی فرد است، خروجی برابر یک است.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.