انواع فلیپ فلاپ و کاربرد آن ها در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 خرداد 1397چاپ
اشتراک گذاری:
انواع فلیپ فلاپ و کاربرد آن ها در اتوماسیون زیمنس

فلیپ فلاپ JK

در نمایندگی زیمنس این عنصر تاخیر دهنده،دارای دو ورودی به نام J وk است. دو خروجی آن،یکی متمم دیگری است در فلیپ فلاپ JK محدودیت فلیپ فلاپ SR رفع شده و دو ورودی J=1 و K=1 برای این مدار قابل قبول است.در این فلیپ فلاپ همانند نوع SR ورودی تمام صفر یعنی J=0 و K=0 تاثیری در حالت خروجی فلیپ فلاپ ندارد و همان حالت قبلی حفظ می شود ولی اگر J=1 و K=1 باشد، باعث تغییر حالت در مقدار خروجی می شود.

 

معدله مشخصه فلیپ فلاپ JK به صورت زیر است:
Q(t+1)=Q̅(t)J+Q(t)K̅

 

انواع فلیپ فلاپ و کاربرد آن ها در اتوماسیون زیمنس 1

 

فلیپ فلاپ T

در اتوماسیون صنعتی زیمنس اگر فلیپ فلاپ JK پایه های J وk را به همدیگر اتصال دهیم فلیپ فلاپ نوع T حاصل می شود.این عنصر تاخیردهنده دارای یک ورودی به نام T است و دو خروجی به صورت Y و متمم آن دارد. چنانچه T=1 شود باعث تغییر در خروجی می شود یعنی اگر خروجی صفر باشد مقدار آن یک می شود و برعکس،اگر خروجی یک باشد مقدار آن صفر می شود. این فلیپ فلاپ را به این خاطر فلیپ فلاپ جهشی نیز می نامند.

 

معادله مشخصه به صورت روبه رو است:
Q(t+1)=Q(t)+T=TQ̅+T̅Q

 

فلیپ فلاپ D

این مدار تاخیر دهنده،شبیه به یک عنصر تاخیردهنده ساعت عمل می کند. به این ترتیب که هر ورودی به آن می دهیم  در یک فاصله زمانی مشخصی بعدا همان ورودی رابه صورت خروجی دریافت می کنیم. از این رو این فلیپ فلاپ را فلیپ فلاپ تاخیر(Delay) می نامند.این فلیپ فلاپ یک ورودی به نام D دارد.

 

معادله مشخصه به صورت زیر است:
Q(t+1)=D

شماره IC مربوط به فلیپ فلاپ D،74HCT7273  است.شکل ظاهری این IC به صورت زیر است.

 

انواع فلیپ فلاپ و کاربرد آن ها در اتوماسیون زیمنس 2

 

ثبات ها

یک ثبات،مجموعه ای از فلیپ فلاپ ها است. هر فلیپ فلاپ قادر است یک بیت از اطلاعات را در خود ذخیره کند. یک ثبات n بیت، مجموعه های از n فلیپ فلاپ است که قادر است n بیت از اطلاعات دودویی را در خود ذخیره نماید. علاوه بر  فلیپ فلاپ، یک ثبات ممکن است گیت های ترکیبی را نیز برای اجرای کارهای پردازشی مختلف داشته باشد.در تعریف جامع تر،یک ثبات متشکل از یک گروه فلیپ فلاپ ها و گیت ها است که در عمل انتقال ،با یکدیگر تشریک مساعی دارند.فلیپ فلاپ ها اطلاعات دودویی را نگه می دارند و گیت ها چگونگی انتقال اطلاعات را به ثبات معین می کنند.

 

انواع فلیپ فلاپ و کاربرد آن ها در اتوماسیون زیمنس 3

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.