مدارهای فلیپ فلاپ و کاربرد آن ها در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 خرداد 1397چاپ
اشتراک گذاری:
مدارهای فلیپ فلاپ و کاربرد آن ها در اتوماسیون صنعتی زیمنس

مدار فلیپ فلاپ چیست:

در نمایندگی زیمنس فلیپ فلاپ نوعی مدار است که دارای دو حالت است و می تواند یک حالت را در خود دخیره کند. فلیپ فلاپ ها از بلاک های اصلی مدارهای دیجیتال هیتند و استفاده های فراوانی در رایانه و طراحی مدارهای مخابراتی و اتوماسیون دارند.فلیپ فلاپ ها انواع مختلفی دارند که عبارتند از :
فلیپ فلاپ SR  یا RS
فلیپ فلاپ JK
فلیپ فلاپ T
فلیپ فلاپ D
فلیپ فلاپ SR یا RS

 

طرز کار مدار فلیپ فلاپ در اتوماسیون صنعتی زیمنس

طرز کار این فلیپ فلاپ در جدول صحت به این شکل است که وقتی عملکرد مدار را بررسی می کنیم. اگر S=1 و R=0 باشد، در اتوماسیون صنعتی زیمنس اصطلاحا می گویند مدار set است یعنی خروجی آن 1 شده است . اگر پس از آن S=0 شود، مدار در وضعیت set باقی ماند ولی اگر R=1 شود اصطلاحا می گویند مدار Reset شده است.یعنی خروجی در این لحظه صفر است و اگر در این لحظه R=0 شود مدار در حالت Reset باقی می ماند. بنابراین R=0 و   S=0 در خروجی نشان می دهد که کدام یک از S یا R آخرین بار برابر 1 بوده است. یعنی مدار آخرین وضعیت غیر صفر ورودی را به خاطر سپرده است.اگر R وs همزمان در حالت 1 قرار گیرند مدار در حالت نامشخص خواهد بود. به این خاطر مدارهای دارای فلیپ فلاپ SR را طوری طراحی می کنند که هیچ گاه ورودی های S و R همزمان برابر 1 نشود . عدم امکان یک شدن همزمان ورودی محدودیتی برای فلیپ فلاپ SR است که در فلیپ فلاپ JK این نقص برطرف شده است.

معادله مشخصه این فلیپ فلاپ به صورت زیر است:
Q(T+1)=S+R̅Q
SR=0
IC مربوط به فلیپ فلاپ SR، IC 74LS279 است که در شکل زیر دیده می شود.

 

مدارهای فلیپ فلاپ و کاربرد آن ها در اتوماسیون صنعتی زیمنس 1

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.