نمایندگی زیمنس: برنامه هایی که همراه با step7 اتوماسیون زیمنس نصب می شوند

ارسال شده در تاریخ: 01 اردیبهشت 1397چاپ
اشتراک گذاری:
نمایندگی زیمنس: برنامه هایی که همراه با step7 اتوماسیون زیمنس نصب می شوند

مهم ترین ابزارها در شاخه ی Step7 نمایندگی زیمنس قراردارند. اگر آن را باز کنیم شکل زیر را خواهیم دید.

 

مهم ترین ابزارها در شاخه ی Step7 قراردارند. اگر آن را باز کنیم شکل زیر را خواهیم دید. 1

 

برخی از ابزارهای فوق برا ی خوانندگانی که با Step اتوماسیون زیمنس کار کرده اند آشناست و نیاز به توضیح ندارد؛ زیرا این برنامه ها همراه با step7 معمولی(بدون PCS7)نیز نصب می گردند.یعنی موارد زیر:


Converting S5 Files
LAD,STL,FBD-Programming S7 Blocks
Memory Card Parameter Assignment
Netpro-Configure Networks
PID Control Parameter Assignment
S7 SCL- Programming S7 Blocks
Setting the PG-PC Interface
TI405-S7 Converting TI Files
TI505-S7 Converting TI Files
S7-PLCSIM Simulating Modules

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.