نمایندگی زیمنس: مدار RC برای IM153-2 در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 فروردین 1397چاپ
اشتراک گذاری:
نمایندگی زیمنس: مدار RC برای IM153-2 در اتوماسیون زیمنس

در ET200M نمایندگی زیمنس و سایر وسایل شبکه ی پروفی باس نیز موضوع فوق وجود دارد.شکل زیر مدار RC رابرای IM153-2 نشان می دهد.

 

نمایندگی زیمنس مدار RC برای IM153-2 در اتوماسیون زیمنس 1


اگر زمین PE از زمین CE مجزا باشد و رک و ارت بار داخل پانل از بدنه ایزواه باشند روش اول یعنی اتصال M به زمین توصیه می شود. در این حالت می توان برای جلوگیری از تخلیه ولتاژهای گذرای ناشی از صاعقه و امثال آن از تجهیزات حفاظت اضافه ولتاژ در ورودی پانل بین ارت CE بیرونی و ارت بار داخل پنل استفاده نمود.
در اتصال ET200 اتوماسیون زیمنس نیز نکته فوق حائز اهمیت است  یعنی ریل از بدنه ایزوله و به زمین CE متصل باشد بهتر است.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.