نمایندگی زیمنس: سیستم های زمین و PE در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1397چاپ
اشتراک گذاری:
نمایندگی زیمنس: سیستم های زمین و PE در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس بسیاری از کاربردها این دو سیستم زمین از یکدیگر جدا بوده و چاه ارت مجزایی دارند.بدنه ی پانل به PE نمایندگی زیمنس و تجهیزات داخل پانل مانند نقطه ی رفرنس ولتاژ کنترلر به CE شرکت زیمنس متصل می گردند.بدیهی است در این حالت ارت بار داخل پانل Rack کنترلر باید از بدنه ی پانل ایزوله باشد.در صورتی که این دو ارت در داخل پنل به هم متصل شوند و تجهیزات حفاظتی نیز موجود نباشد و در سمت PE اتصال کوتاه یا انجام جوشکاری منجر به افزایش ولتاژ سطح PE اتوماسیون صنعتی زیمنس شود،ممکن است تجهیزات حساس الکترونیکی آسیب ببینید.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.