نمایندگی زیمنس: DP/PA اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 فروردین 1397چاپ
اشتراک گذاری:
نمایندگی زیمنس: DP/PA اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس یک DP/PA زیمنس  لینک وقتی به یک AS معمولی متصل شود،اجزا روی ریل نصب می شوند.ابتدا کارت IM153 نصب می گردد این کارت به شبکه DP متصل می گردد.در کنار این کارتDP/PA Coupler قرار می گیرد. این دو کارت پی ال سی زیمنس  از طریق کانکتور Backplane اتوماسیون زیمنس به یکدیگر متصل می شوند.این کارت ها نیاز به تغذیه دارند، از این رو ممکن است در کنار اجزای فوق منبع تغذیه 24 ولت نیز نصب شده باشد.پس از نصب اجزای کوپلر کابل دو رشته PA نمایندگی زیمنس به کارت DP/PA Coupler متصل می گردد.این کابل که Trunk نامیده می شود برای اتصال به وسایل فیلد باید به سه راهی های مرسوم به Tap متصل گردد.از سه راهی های Tap انشعاب گرفته می شود و توسط کابل موسوم به Spur به وسایل فیلد متصل می گردد.از هر Tap یک انشعاب گرفته می شود.برای اتصال کابل به Tap طبق شکل های زیر عمل می شود:

 

نمایندگی زیمنس DPPA اتوماسیون زیمنس  1

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.