نمایندگی زیمنس: اتوماسیون (پی ال سی زیمنس )به صورت افزونه

ارسال شده در تاریخ: 12 فروردین 1397چاپ
اشتراک گذاری:
نمایندگی زیمنس: اتوماسیون (پی ال سی زیمنس  )به صورت افزونه

در نمایندگی زیمنس در این حالت نیاز به دو کوپلر FDC وجود دارد ولی، برای ایجاد افزونگی تجهیزات دیگری نیز مورد نیاز است.در اتصال رینگ نیاز به AFD و در اتصال کوپلر افزونه نیاز به AFS وجود دارد.

 

نمایندگی زیمنس اتوماسیون (پی ال سی زیمنس  )به صورت افزونه 1

 

در شکل های فوق افزونگی در سطح PA مطرح شده و فرض بر این بوده که AS از نوع معمولی و فاقد افزونگی است.در صورتی که AS از نوع افزونه یعنی H،FH باشد، می توان شبکه ی  زیمنس  PA را با افزونگی به آن متصل نمود. 

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.