نمایندگی زیمنس: اتصال کابل به ترمینال های A1 وB1

ارسال شده در تاریخ: 09 فروردین 1397چاپ
اشتراک گذاری:
نمایندگی زیمنس: اتصال کابل به ترمینال های A1 وB1

 در اتوماسیون صنعتی زیمنس لازم است دقت شود که در ابتدا و انتهای باس کابل به ترمینالهای A1 وB1 متصل شده باشد در غیر این صورت ترمینیتور فعال نخواهد شد.در مواردی که فقط دو وسیله با هم ارتباط دارند، هردو طرف اتصال به A1  و B1 نمایندگی زیمنس است ولی در اتصال بیش از دو وسیله ابتدا و انتهای باس اتصال به A1 و B1 و در وسط با سهر کابل در یک سمت به B1،A1 و در سمت دیگر به B2،A2 اتصال می یابد.پس از انجام کابل کشی و اتصالات ترمینیتور روی کانکتور اولین وسیله و روی کانکتور آخرین وسیله یعنی ابتدا و انتهای باس ON ولی در وسط مسیر همه جا OFF باشد می توان در ابتدا و انتهای باس از ترمینیتور external استفاده کرد که در این صورت سوئیچ روی تمام کانکتورها OFF خواهد شد .ترمینیتور external نمایندگی زیمنس نیاز به تغذیه دارد.نوع internal تغذیه خود را از وسیله ای که کانکتور به آن متصل می شود می گیرد.AS الزاما نباید در ابتدا قرار گیرد. ممکن است در طراحی آن را وسط باس در نظر بگیرند در هر صورت باید تربیت صحیح کابل کشی و فعال یا غیرفعال سازی ترمینیتورها رعایت گردد.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.