سایرشبکه های فیلد باس نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 26 اسفند 1396چاپ
اشتراک گذاری:
سایرشبکه های فیلد باس نمایندگی زیمنس

در PCS7 نمایندگی زیمنس امکان استفاده  از دیگر شبکه های فیلدباس مانند Modbus و  Foundation Fieldbus و EIB وجود دارد.Modbus  را می توان به دو روش به AS  متصل کرد:
1.با قرار دادن کارت مدباس روی رک AS
2.قرار دادن کارت مدباس روی ET200
برای شبکه های FF و EIB فقط یک روش اتصال وجود دارد،یعنی مشابه PAو ASi در این موارد از مبدل استفاده می گردد.

 

سایرشبکه های فیلد باس نمایندگی زیمنس 1

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.