اجزای PCS7 نمایندگی زیمنس در یک نگاه

ارسال شده در تاریخ: 14 بهمن 1396چاپ
اشتراک گذاری:
اجزای PCS7 نمایندگی زیمنس در یک نگاه

همانطور که قبلا اشاره کرده بودیم؛ سیستم PCS7 نمایندگی زیمنس می تواند سطوح مختلف اتوماسیون صنعتی و اتوماسیون غیرصنعتی را پوشش دهد.بنابراین از بُعد سخت افزاری سیستم PCS7 را می توان به بخش های زیر تقسیم کرد:
تجهیزات سطح Field
تجهیزات سطح Control
تجهیزات سطح Monitoring
تجهیزات سطحMES/ERP

در ارتباط با سیستم فوق نکات زیررا می توان  ذکر کرد:
در این سیستم در سطح Field  اطلاعات I/O از طریق شبکه های فیلدباس جمع آوری شده وبه کنترلرها منتقل می گردد شبکه بین کنترلر و فیلد Profibus-DP است و سایر شبکه های فیلدباس از طریق واسط لینک به این شکل و نه مستقیما به کنترل ارتباط می یابند.
کنترلر ها در PCS7 نمایندگی زیمنس به AS مخفف Automation System موسوم هستند،از خانواده S7-400 هستند و هرکدام لوپ های کنترلی خاصی را پردازش می کنند، در عین حال توسط شبکه  اترنت صنعتی به یکدیگر متصل هستند. کنترلرها می توانند به صورت معمول AS400 یا به صورت  Redundant که به AS 400H
مرسوم هستند یا به صورت Fault Tolerant که علاوه بر افزونگی امکان Fail Safe را نیز دارند و به AS 400FH مرسوم هستند،مورد استفاده قرار گیرند.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.