کاربرد PCS7 به عنوان PLC در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 07 بهمن 1396چاپ
اشتراک گذاری:
کاربرد PCS7  به عنوان PLC در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس سخت افزار PCS7  توسط CPU های خاصی که دارای توانایی های زیاد هستند قابل پیاده سازی است.این CPUها از خانواده S7-400 می باشند از این رو می توان آن ها را به عنوان PLC مورد استفاده قرار داد.نرم افزار PCS7 دارای ابزارهای سطح بالا برای پیاده سازی منطق کنترل. طراحی سیستم مانتیتورینگ است،این ابزارها یکپارچه هستند.فرض کنید در یک Plant برای پیاده سازی سیستم اتوماسیون انتخاب PLC مد نظر است،از نرم افزار PCS7 استفاده نمی شود، در این شرایط کارها به صورت منفرد انجام میگیرد.متخصص کنترل با ابزاری مانند step7 پیکربندی سخت افزار و شبکه و برنامه نویسی کنترل را نجام می دهد.آن را به PLC  دانلود می کند و پس از تست از نظر او کار تمام شده است.متخصص مانیتورینگ با ابزاردیگری مانند WinCC به تعریف تگ ها و طراحی صفحات مانیتورینگ می پردازد و آ ن ها را با آدرس هایPLC  لینک می کند. این دو کار می تواند به صورت منفرد انجام  شود.به عنوان مثال می توان تگ ها را از محیط کنترل یک جا به محیط مانیتورینگ منتقل کرد ولی این به معنی یک سیسیتم یکپارچه نیست.در سیستم یکپارچه یعنی PCS7 مهندس اتوماسیون همه ی ابزار ها مانند Step7 اتوماسیون زیمنس و WinCC را که دارای ارتباط داخلی با هم هستند روی سیستم خود نصب کرده و مهندسی پروژه را با آن انجام می دهد.در این حالت با نوشتن برنامه کنترل و کامپایل کردن آن بسیاری از امکانات در سیستم مانیتورینگ ایجاد می شوند.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.