ساختار سیستم در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 30 دی 1396چاپ
اشتراک گذاری:
ساختار سیستم در نمایندگی زیمنس

ساختار پایه در شکل زیر نشان داده شده است. در نمایندگی زیمنس تعداد Station های قابل اتصال به شبکه 256 ایستگاه است و تا 100.000 تگ قابل نمایش می باشد.

 

ساختار سیستم در نمایندگی زیمنس 1


ساختار دقیق تر در شکل زیر آمده است :

 

ساختار سیستم در نمایندگی زیمنس 2


که در آن :
FCS : Field Controller Station کنترلر اصلی است.
HIS : Human Interface Station سیستم مانیتورینگ و اپراتوری است.
ENG : کامپیوتر خاص برای امور مهندسی و تعمیرات سیستم است و می توان یک کامپیوتر را به طور مشترک برای HIS و ENG منظور کرد.
SCS : Safety Control Station کنترلر های خاصی است که برای قطع اضطراری و سیستم های اطفای حریق و کلاً نیاز های ایمنی طراحی شده است.
SENG : Safety Engineering PC کامپیوتری که با آن امور مهندسی مربوط به سیستم ایمنی SCS انجام می شود.
SIOS : System Integration OPC Station سیستمی که برای نیاز های OPC و به منظور اتصال به سیستم سایر سازندگان در نظر گرفته شده است.
GSGW : Generic Subsystem Gateway کامپیوتری که برای اتصال سیستم های فرعی در نظر گرفته شده است.
BCV : Bus Converter برای اتصال سیستم های CENTUM قبلی به CENTUM VP طراحی شده است.
L3SW : Layer 3 Switch سوئیچ اترنت صنعتی برای اتصال شبکه های اترنت است.
ساختار پایه فوق را می توان برای کاربرد های کوچک تا 8000 تگ مانند شکل زیر به کار برد.

 

ساختار سیستم در نمایندگی زیمنس 3

 

در عین حال ساختار پایه را می توان توسعه داد و برای کاربرد های بزرگ نیز پیاده سازی کرد. شکل زیر یک ساختار برای کاربرد خیلی وسیع را نشان می دهد که در آن ایستگاه ها تا 512 قابل افزایش می باشد و تا یک میلیون تگ قابل نمایش است.

 

ساختار سیستم در نمایندگی زیمنس 4

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.