استفاده از FB42 برای کنترل پله ای نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 آذر 1396چاپ
اشتراک گذاری:
استفاده از FB42 برای کنترل پله ای نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس روش فراخوانی این FB در LAD/STL/FBD شبیه روشی است که برای FB41 اتوماسیون زیمنس بیان شد. این کنترلر برای عملگر های 2 مرحله ای مانند Solenoied Valve و عملگر هایی که در دو حالت ON/OFF دارد ، و عملگر های سه مرحله ای مانند موتور محرک ولو استفاده می شود که یکی از سه حالت زیر را دارد :
چرخش Forward
چرخش Backward
خاموش
بلوک دیگرام این کنترلر بصورت زیر است :


استفاده از FB42 برای کنترل پله ای نمایندگی زیمنس 1

 
در اتوماسیون زیمنس FB42 بصورت PI کنترل طراحی شده است و همانطور که در شکل ملاحظه می کنید ، بسیاری از پارامتر های آن شبیه FB41 است ، بنابراین نیاز به توضیح ندارد.
خروجی این کنترلر بصورت پالس است که توسط دو بیت خروجی QLMNUP و QLMNDN به عملگر ارسال می شود. با توجه به وضعیت این بیت ها عملگر حرکت می کند ، مثلاً برای موتور :
 
استفاده از FB42 برای کنترل پله ای نمایندگی زیمنس 2


اگر عملگر 2 مرحله ای باشد ، فقط از QLMNUP استفاده می شود.
تذکر : وضعیتی که هر دو بیت یک باشند ، بوجود نمی ید.
بدیهی است که با توجه به موارد فوق :
اگر PV < SP باشد ، QLMNUP یک می شود.
اگر PV > SP باشد ، QLMNDN یک می شود.
باید توجه داشته باشید که این دو خروجی بصورت پالس ظاهر می شوند. اینطور نیست که مثلاً وقتی PV < SP است QLMNUP یک شود و یک بماند ، بلکه با توجه به اینکه چقدر PV با SP اختلاف دارد ، فرکانس پالس متفاوت خواهد بود. شکل زیر ، این موضوع را روشن تر می سازد.
همین وضعیت دقیقاً برای QLMNDN نیز وجود دارد.
 
استفاده از FB42 برای کنترل پله ای نمایندگی زیمنس 3
 
نکته ی قابل توجه دیگر این است که فرکانس پالس به زمان نمونه گیری نیز بستگی دارد. آنچه که در شکل فوق برای حالت یک شدن سیگنال ترسیم شده است ، برای زمان نمونه برداری مشخصی است.
اگر این زمان کاهش یابد ، این خط صاف متشکل از چندین پالس خواهد بود.

 
استفاده از FB42 برای کنترل پله ای نمایندگی زیمنس 4

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.