نحوه استفاده از FB41 برای کنترل پیوسته در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 آذر 1396چاپ
اشتراک گذاری:
نحوه استفاده از FB41 برای کنترل پیوسته در نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس وقتی OB3x توسط LAD/STL/FBD باز است ، مانند شکل زیر ، از پنجره ی Program Element سمت چپ Libraries > Standard Libraries > PID Control Blocks و FB41 را فراخوانی می کنیم. پارامتر های FB41 اتوماسیون زیمنس مانند شکل زیر ظاهر خواهند شد :

نحوه استفاده از FB41 برای کنترل پیوسته در نمایندگی زیمنس 1

پارامتر های P , I , D و سایر موارد را در اینجا باید تنظیم کرد ، ولی قبل از هر چیز باید به بلوک دیاگرام در شکل زیر که FB41 را نشان می دهد ، بطور دقیق توجه نمود. در این نمودار :
فلش های به سمت داخل ، ورودی های FB هستند مانند SP_INT
فلش های به سمت بیرون ، خروجی های FB هستند مانند LMN
خروجی نهایی که باید به Actuator ارسال شود ، LMN یا LMN_PER اتوماسیون زیمنس می باشد.
سوئیچ ها برای تغییر پارامتر ها در نظر گرفته شده اند. وضعیت پیش فرض آنها همان است که در شکل ترسیم شده است.
سوئیچ MAN_ON برای مد دستی کنترلر یا Open Loop است. بصورت پیش فرض ، این سوئیچ باز است یعنی کنترلر بصورت PID نیست. با اختصاص مقدار 0 به آن ، این سوئیچ بسته می شود و لوپ PID خواهیم داشت.
سوئیچ های P_SEL برای کنترلر P و I_SEL برای کنترلر I و D_SEL برای کنترلر D منظور شده اند.
بطور پیش فرض ، دو سوئیچ P_SEL  و I_SEL  بسته اند ، یعنی کنترلر PI داریم.
ضریب P مقدار اعشاری بوده و به GAIN داده می شود.
ضریب I از جنس زمان بوده و به TI داده می شود.
ضریب D از جنس زمان بوده و به TD داده می شود.
مقدار مبنا بصورت هدد اعشاری به SP_INT داده می شود.
اگر فیدبک پروسه از کارت آنالوگ بیاید ، به PV_PER داده می شود.
اگر فیدبک پروسه بصورت داخلی تعریف شود ، به صورت عدد اعشاری به PV_IN داده میشود.
به صورت پیش فرض PV_IN به کنترلر وصل شده برای اتصال PV_PER باید سوئیچ PVPER_ON را 1 کنیم.
بطور کلی ، با توجه به بلوک دیاگرام شکل زیر می توان گفت که کنترلر دو مقدار SP و PV را گرفته ، آنها را مقایسه کرده و پس از عبور از فیلتر DEADBAND سیگنال خطا یا ER را تولید می کند. سپس ضرایب P و I و D را با توجه به نیاز در آن اعمال کرده و نتیجه ی آنها را با اغتشاش DISV جمع می کند. در پایان ، سیگنال تولید شده را بین دو حد بالا و پایین محدود نموده و به عملگر می فرستد.

 
نحوه استفاده از FB41 برای کنترل پیوسته در نمایندگی زیمنس 2

نحوه استفاده از FB41 برای کنترل پیوسته در نمایندگی زیمنس 3

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.