کنترل کننده نوع PID نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 27 آبان 1396چاپ
اشتراک گذاری:
کنترل کننده نوع PID نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس بخاطر وجود ویژگی های هر 3 عنصر P , I , D بهترین کنترل کننده است ، بشرط اینکه ضرایب مزبور درست و متناسب با شرایط پروسه تنظیم شوند.


کنترل کننده نوع PID نمایندگی زیمنس 1


تأثیر افزایش ضرایب P , I , D روی پارامتر های PID اتوماسیون صنعتی زیمنس  کنترل در جدول زیر آورده شده است :
 

کنترل کننده نوع PID نمایندگی زیمنس 2
 

کنترل کننده نوع PID نمایندگی زیمنس 3


کنترل کننده نوع PID نمایندگی زیمنس 4

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.