کنترل کننده نوع D نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 27 آبان 1396چاپ
اشتراک گذاری:
کنترل کننده نوع D نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس خروجی متناسب با مشتق ورودی تغییر می کند ، یا :


کنترل کننده نوع D نمایندگی زیمنس 1

سرعت خوب است.
در عمل به تنهایی بکار نمی رود ، زیرا سیستم نوسانی یا ناپایدار می شود.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.