کنترل کننده نوع I نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 آبان 1396چاپ
اشتراک گذاری:
کنترل کننده نوع I نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس خروجی متناسب با انتگرال ورودی تغییر می کند ، یا :


کنترل کننده نوع I نمایندگی زیمنس 1


کند است. هر قدر T بزرگتر باشد ، سیستم کندتر می شود.
اگر T کوچک انتخاب شود ، Overshoot بیشتر شده و ممکن است سیستم نوسانی یا ناپایدار شود.
در سیستم های کنترلی که تأخیر زیاد ندارند ، می تواند بکار رود.
به طور کلی ، ضریب I تاریخچه ی خطا را محاسبه کرده و بر اساس آن ، خطای ماندگار را صفر می کند.


کنترل کننده نوع I نمایندگی زیمنس 2

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.