مفاهیم و اصطلاحات سیستم های کنترل نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 آبان 1396چاپ
اشتراک گذاری:
مفاهیم و اصطلاحات سیستم های کنترل نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس هدف علوم مهندسی تحلیل های فیزیکی موجود و طراحی سیستم های فیزیکی مطلوب است.
مهندسی کنترل به بررسی و عملکرد اجزای مرتبط به هم ، به نام سیستم می پردازد و هدف آن بهبود عملکرد سیستم و شناسایی آن سیستم است.


 
مفاهیم و اصطلاحات سیستم های کنترل نمایندگی زیمنس 1


تعریف Plant : Plant هسته ی اصلی یک سیستم کنترل کننده بوده و شامل یک مجموعه ابزاری می باشد که برای انجام عمل خاص به هم مربوط می شود. هدف از کنترل ، بررسی عملکرد Plant و احیاناً طراحی کننده ای است که عملکرد آن را بهبود بخشد ، مانند یک کوره ی حرارتی ، راکتور شیمیائی و...

پروسه Process : به هر چیزی که باید روی عملکرد و کنترل آن نظارت شود ، پروسه گفته می شود و از آن جمله ، یک پروسه ی حرارتی با یک پروسه شیمیایی را می توان نام برد.
اغتشاش Disturbance : در نمایندگی زیمنس به هر سیگنال ناخواسته ای که روی عملکرد سیستم اثر نامطلوب بگذارد ، اغتشاش گفته می شود ، اغتشاش ممکن است در ورودی یا خروجی سیستم اثر بگذارد و نیز داخلی یا خارجی باشد ، مانند دمای یک اتاق که در آن پنجره ها حکم اغتشاش خارجی و افراد داخل اتاق حکم اغتشاش داخلی را دارند و موجب بر هم زدن درجه حرارت اتاق می شوند.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.