سربرگ Protection نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 13 آبان 1396چاپ
اشتراک گذاری:
سربرگ Protection نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس در این سربرگ ، سطوح حفاظتی (Protection Levels) ، به منظور جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به برنامه CPU اتوماسیون صنعتی زیمنس تعبیه شده است. این حفاظت دارای 3 سطح است که به ترتیب عبارتند از :
سطح 1 : به عنوان سطح پیش فرض در نظر گرفته شده است و هیچ کلمه ی عبوری (Password) در این سطح تعیین نمی شود. کاربر مجاز است به برنامه دسترسی داشته باشد (Write/Read) و در واقع ، این سطح ، یک سطح حفاظتی محسوب نمی شود.
سطح 2 : کاربر صرفاً اجازه ی خواندن (Read) را دارد. بنابراین ، Upload امکان پذیر و Download ممکن نیست.
سطح 3 : کاربر اجازه ی خواندن (Read) و نوشتن (Write) را ندارد. این سطح در مواقعی که برنامه ، به عنوان دانش فنی مطرح است ، مورد استفاده قرار می گیرد.
البته در سطح یک ، اگر گزینه ی Can be Bypassed With Password فعال شود ، لازم است Password نیز تعیین گردد. این گزینه در حالتی استفاده می شود که CPU علاوه بر مد RUN ، دارای مد RUN-P نیز باشد ( CPU های نسل قدیم ) با فعال نمودن این چک باکس و تعیین Password ، در مد RUN این CPU هم امکان دانلود به وجود می آید.
سربرگ Protection نمایندگی زیمنس 1پس از تعیین سطح حفاظتی لازم است تغییرات به CPU نمایندگی زیمنس انتقال یابد (Download). با فعال شدن کلمه ی عبور ، اگر در SIMATIC Manager اتوماسیون صنعتی زیمنس بخواهیم اقدام به دانلود اطلاعات نمائیم ( با توجه به Write And Read Protection در تصویر فوق ) قبل از باز شدن پنجره ی مربوطه ، کلمه ی Password باز می شود.


سربرگ Protection نمایندگی زیمنس 2اگر Password صحیح وارد شود ، ارتباط برقرار خواهد شد و تا زمانی که Simatic Manager باز است ، دیگر Password را سوال نخواهد کرد. با استفاده از منوی PLC>Access Right>Cancel می-توان مجدداً Password را فعال کرد. به عبارت دیگر ، سطح امنیتی که با وارد کردن یک مرتبه Password موقتاً برداشته شده بود ، فعال می شود و برای ارتباط با PLC مجدداً Password را سوال میکند.


سربرگ Protection نمایندگی زیمنس 3


این Password در S7-300 بر روی کارت MMC گذاشته می شود ، بنابراین با عمل MRES برداشته نخواهد شد. ولی در S7-400 که حافظه ی Load Memory به صورت داخلی وجود دارد ، در صورت Password گذاری این رمز بر روی RAM داخلی قرار می گیرد. بنابراین ، با عمل MRES همراه با اصل برنامه پاک می شود.
در همین سربرگ و کادر Mode دو گزینه وجود دارد. اگر Test Mode انتخاب شود ، امکان وارد شدن CPU به مد Hold برای عمل Debugging وجود دارد. وقتی پروسه تست شده و آماده به کار شود ، نباید به مد Hold برود و به همین دلیل ، لازم است گزینه ی Process Mode انتخاب شود.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.