سربرگ Startup نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 06 آبان 1396چاپ
اشتراک گذاری:
سربرگ Startup نمایندگی زیمنس
گزینه ی startup if preset configuration does not match actual config : در نمایندگی زیمنس اگر این گزینه انتخاب شده باشد و مشخصات پیکربندی سخت افزار با معادل آن در نرم افزار اندکی تفاوت داشته باشد ، سیستم حساس نخواهد بود و Run می شود.

گزینه ی Reset Outputs at Hot Restart : با انتخاب این گزینه ، جدول تصویر خروجی ها در اولین سیکل باقیمانده راه اندازی نوع Hot پاک می شود. توصیه می شود که در صورت امکان ، همیشه این گزینه را انتخاب کنید. بدیهی است که این گزینه در CPU های S7-300 غیر فعل است ، زیرا راه اندازی Hot خاص CPU های S7-400 می باشد.

گزینه ی Disable Hot Restart By Operator : این گزینه نیز در S7-400 نمایندگی زیمنس وجود دارد. با انتخاب این گزینه ، اگر بخواهیم CPU را به صورت نرم افزاری به مد Run ببریم ، گزینه ی Hot Restart غیر فعال خواهد بود.

قسمت Startup after Power On نوع راه اندازی CPU را پس از Power On مشخص می کند.

گزینه ی "Finished" Message From Modules [100ms] : در این قسمت ، حدکثر زمانی که تمام ماژول ها فرصت دارند بعد از روشن شدن PLC نمایندگی زیمنس پیغامی را مبنی بر آماده به کار بودن ارسال کنند ، وارد می شود. اگر در این مدت زمان ماژول پیغام آمادگی را نفرستد ، نشان دهنده ی این است که پیکربندی واقعی با پیکربندی از پیش تعیین شده ، متفاوت است.

گزینه ی Transfer of Parameters To Modules [100ms] : در این قسمت ، حداکثر زمان برای ارسال پارامتر ها به ماژول های پارامتر پذیر مشخص می شود ( شروع این زمان بعد از ارسال پیغام آمادگی ماژول هاست ). اگر بعد از سپری شدن این زمان ، به همه ماژول ها پارامتر اختصاص داده نشود ، نشان دهنده ی این است که پیکربندی واقعی با پیکربندی از پیش تنظیم شده ، یکسان نیست.سربرگ Startup نمایندگی زیمنس 1

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.