قطع کردن HOLD و بازگشت به مد کاری عادی در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 24 مهر 1396چاپ
اشتراک گذاری:
قطع کردن HOLD و بازگشت به مد کاری عادی در نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس برای قطع کردن مد HOLD بترتیب زیر عمل می نماییم :
توسط آیکن    قطع کردن HOLD و بازگشت به مد کاری عادی در نمایندگی زیمنس 1     تمام Breakpoint ها را بر می داریم.

با استفاده از آیکن   قطع کردن HOLD و بازگشت به مد کاری عادی در نمایندگی زیمنس 2      Breakpoint را غیر فعال می کنیم.


روی آیکن    قطع کردن HOLD و بازگشت به مد کاری عادی در نمایندگی زیمنس 3    کلیک می کنیم. برنامه به مد عادی بر می گردد.
نکته : تعداد Breakpoint ها محدود بوده و بستگی به نوع CPU نمایندگی زیمنس و مدل آن دارد. به عنوان مثال ، در CPU 314C_2DP فقط می توان دو نقطه Breakpoint به کار برد.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.