معرفی OB های 6X نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 01 مهر 1396چاپ
اشتراک گذاری:
معرفی OB های 6X نمایندگی زیمنس
معرفی OB60(Multicomputing Interrupt)
در نمایندگی زیمنس این وقفه خاص سیستم های 400 که دارای قابلیت Multicomputing هستند ، می باشد. سیستم Multicomputing به عملکرد همزمان چند CPU400 در یک رک گفته می شود که هر یک بخش خاصی را کنترل می کنند و در عین حال ، با یکدیگر هماهنگ هستند. حال ، اگر لازم باشد همه ی این CPU ها در یک لحظه یک برنامه خاص را اجرا کنند ، این برنامه باید در محیط OB60 نوشته شود. شرط فعال سازی OB60 این است که از SFC35 استفاده شود.

معرفی OB61 تا OB64 (Syncronous Cycle Interrupts)
این وقفه ها برای سنکرون سازی سیکل شبکه Profibus_DP استفاده می شوند. در شبکه ی Profibus_DP وسایل متصل به Bus به ترتیب آدرس Dip Switch آنها توسط CPU نمایندگی زیمنس خوانده می شوند. CPU پس از خواندن آخرین وسیله ، مجدداً به اولین وسیله مراجعه می کند. این یکی از تکنیک های دسترسی به Bus در شبکه ی Profibus است. به هر سیکل شبکه یک Bus Cycle گفته می شود. اکنون ، اگر این سیکل با سیکل اسکن CPU یکسان نباشد ، ممکن است در دریافت سیگنال ها یا ارسال فرامین کنترلی تأخیر به وجود بیاید.
برای سنکرون سازی بین زمان Bus Cycle و Scan Cycle می توان از OB61 تا OB64 استفاده نمود. این OB ها در صورت لزوم با ایجاد تأخیر های لازم دو سیکل را همزمان می کنند.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.