خطاهای موسوم در OB86 نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 شهریور 1396چاپ
اشتراک گذاری:
خطاهای موسوم در OB86 نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس OB86 اگر چه بنام اشکالات رک موسوم است ، ولی توسط سیستم عامل در شرایط زیر فرا خوانده می شود و اگر موجود نباشد ، CPU متوقف می شود :
   1)    خطای رک ( مانند اشکال در IM یا قطعی کابل ارتباطی IM )
   2)    اشکال در DP slave که روی شبکه ی Profibus قرار دارد.

در اینجا نیز خطا چه در هنگام وقوع (Incoming) و چه در صورت برطرف شدن (Outgoing) قابل آشکارسازی است.
OB86_EV_CLASS برای Incoming مقدار 39 و برای Outgoing مقدار 38 را بر میگرداند.

برای خطای رک :
   OB86_FLT_ID مقدار C1 را بر می گرداند.
   OB86_MDL_ADDR آدرس بیس کارت IM را نشان می دهد.
   OB86_RACKS_FLTD که یک Dword است ، با بیت های خود شماره ی رک را مشخص می کند.خطاهای موسوم در OB86 نمایندگی زیمنس 1

برای خطای DP Slave :
OB86_FLT_ID مقدار C3 نمایندگی زیمنس را بر می گرداند.
OB86_MDL_ADDR آدرس بیس را نشان می دهد.
بایت سوم از متغیر OB86_RACKS_FLTD آدرس Dip Switch مربوط به Slave را که از شبکه خارج شده است ، نشان می دهد.
لازم به ذکر است که به طور کلی متغیر های Temp در تمام OB های اتوماسیون صنعتی زیمنس می توانند دارای آدرس مطلق نیز باشند. به عنوان مثال ، در OB86 متغیری به نام OB86_EV_CLASS وجود دارد. همانطور که در تصویر زیر دیده می شود ، این متغیر از جنس بایت بوده و آدرس محلی آن صفر می باشد ، بنابراین در طول برنامه نویسی می توان عبارت "LB0" را به جای OB86_EV_CLASS استفاده نمود.


خطاهای موسوم در OB86 نمایندگی زیمنس 2

متغیر OB86_RACKS_FLTD با آدرس 8 شروع می شود. همانطور که گفته شد این متغیر 32 بیتی است. اکنون ، اگر بخواهیم آن را به صورت بایت تفکیک کنیم ، شامل LB8 , LB9 , LB10 و LB11 می باشد. با این توضیح ، آدرس LB11 آدرس مربوط به Slave که از شبکه خارج شده است را نشان می دهد.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.