معرفی OB84 ( CPU Hardware Error ) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 شهریور 1396چاپ
اشتراک گذاری:
معرفی OB84 ( CPU Hardware Error ) نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس سیستم عامل CPU بلاک OB84 را در شرایطی مانند زیر فرا می خواند و اگر موجود نباشد ، متوقف میشود :
1) خطا در ارتباط CPU با شبکه MPI
2) خطا در ارتباط CPU با Communication Bus
خطا چه در هنگام وقوع (Incoming) و چه در صورت برطرف شدن (Outgoing) ، منجر به فراخوانی این OB می شود.
متغیر محلی OB84_EV_CLASS با مقدار 39 وضعیت Incoming و با مقدار 38 وضعیت Outgoing را نشان می دهد.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.