معرفی OB82 ( Diagnostic Interrupt ) نمایندگی زیمنس قسمت دوم

ارسال شده در تاریخ: 11 شهریور 1396چاپ
اشتراک گذاری:
معرفی OB82 ( Diagnostic Interrupt ) نمایندگی زیمنس قسمت دوم
در نمایندگی زیمنس در صورتی که وقفه ی Diagnostic در کارت فعال شده ولی OB82 ایجاد و برنامه ریزی نشود ، پس از وقوع خطا CPU متوقف خواهد شد و چراغ SF در S7-300 و چراغ EXTF در S7-400 روشن می شود.
در برنامه نویسی OB82 اتوماسیون صنعتی زیمنس لازم است که از متغیر های محلی آن استفاده شود. در اینجا متغیر محلی OB81_FLT_ID فقط کد 42 را بر می گرداند ، ولی اطلاعات مفید را می توان از متغیر های دیگر از جمله موارد زیر بدست آورد :
    OB82_EV_CLASS با مقدار 39 نشان می دهد که خطا به وقوع پیوسته است و با مقدار 38 نشان می دهد که خطا برطرف شده است.
    OB82_IO_FLAG با مقدار 54 نشان می دهد که کارت معیوب Input است.
    OB82_IO_FLAG با مقدار 55 نشان می دهد که کارت معیوب Output است.
    OB82_MDL_ADDR آدرس بیس کارت ( یعنی اولین آدرس کارت که در HW Config می آید ) را به صورت Word بر می گرداند.
    OB82_INT_FAULT که یک متغیر Bool است ، نشان می دهد که کارت دارای اشکال داخلی است.
    OB82_EXT_FAULT که یک متغیر Bool است ، نشان می دهد که کارت دارای اشکال بیرونی است.
    OB82_EXT_VOLTAGE که یک متغیر Bool است ، نشان می دهد که تغذیه بیرونی کارت دارای اشکال است.
    OB82_FLD_CONNCTR که یک متغیر Bool است ، نشان می دهد که Front Connector بخوبی محکم نشده است.
    OB82_SUB_MDL_ERR که یک متغیر Bool است ، نشان می دهد که Submodule مربوط به کارت AI در محل خود قرار نگرفته یا دارای اشکال است.
    OB82_ADU_FLT که یک متغیر Bool است ، نشان می دهد که مبدل ADC/DAC مشکل دارد.
    OB82_DATE_TIME تاریخ و زمان وقوع خطا را بر می گرداند.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.