خراب شدن باتری Backup مربوط به منبع تغذیه در S7-400 نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 شهریور 1396چاپ
اشتراک گذاری:
خراب شدن باتری Backup مربوط به منبع تغذیه در S7-400 نمایندگی زیمنس
خراب شدن باتری Backup مربوط به منبع تغذیه در S7-400 نمایندگی زیمنس 1


در نمایندگی زیمنس در صورتی که حداقل یکی از باتری های Backup مربوط به منبع تغذیه رک ( در صورت وجود ) خراب یا ضعیف شود ، چراغ BATTF مربوطه روی منبع تغذیه روشن شده و OB81 اتوماسیون صنعتی زیمنس اجرا می شود. در این حالت ، متغیر محلی OB81_FLT_ID مقدار زیر  را بر می گرداند :
     برای رک اصلی مقدار B#16#21
     برای رک اضافی مقدار B#16#31

اشکال در تغذیه Backup
وقتی کلید (BATT INDIC) روی منبع تغذیه BATT1 یا BATT2 قرار گیرد ، یعنی وضعیت لحظه به لحظه باتری چک می شود و در صورت وجود اشکال روی تغذیه باس چراغ BAF روشن می شود و متغیر محلی OB81_FLT_ID نمایندگی زیمنس مقادیر زیر را بر می گرداند :
     برای رک اصلی مقدار B#16#22
     برای رک اضافی مقدار B#16#32

اشکال در تغذیه 24 ولت
وقتی تغذیه ی 24 ولت رک دچار اشکال شود ، متغیر محلی OB81_FLT_ID مقادیر زیر را بر می-گرداند :
     برای رک اصلی مقدار B#16#23
     برای رک اضافی مقدار B#16#33

تذکر : در خطا های مربوط به رک اضافی که OB81_FLT_ID مقدار B#16#32 یا B#16#33 دارد ، شماره رک اضافی بر اساس متغیر های محلی OB81_RESERVED_3 تا OB81_RESERVED_6 و طبق جدول زیر مشخص می¬شود :خراب شدن باتری Backup مربوط به منبع تغذیه در S7-400 نمایندگی زیمنس 2

 
با استفاده از کد خطا یعنی OB81_FLT_ID   و کد های فوق می¬توان اطلاعات خطا را به محض وقوع ، همراه با زمان و تاریخ وقوع آن ، به اپراتور روی سیستم HMI نشان داد. برای این کار ، باید OB81 را برنامه نویسی نمود.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.