خطای تجاوز سیکل اسکن از حد مجاز در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 29 مرداد 1396چاپ
اشتراک گذاری:
خطای تجاوز سیکل اسکن از حد مجاز در نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس سیکل اسکن دارای حد ماکزیممی است که در پارامتر های CPU نمایندگی زیمنس به آن اشاره می شود. بدلایل متعدد ممکن است سیکل اسکن از حد مجاز بیشتر شود ، از آن جمله :
برنامه به یک لوپ بینهایت وارد شود. مثال زیر ، یک لوپ بینهایت را نشان می دهد که اجازه نمی-دهد سیکل اسکن بعدی شروع شود و سیکل فعلی آنقدر طولانی می شود که از حد ماکزیمم تجاوز کند.
A01 : NOP         0
JU       A01
دستورات موجود در برنامه OB1 اتوماسیون صنعتی زیمنس و فانکشن های آن آنقدر زیاد و طولانی باشد ، که اجرای یک سیکل از حد مجاز طولانی تر شود.
وقفه ها می توانند منجر به افزایش سیکل اسکن شوند. شکل زیر نشان می دهد که چگونه وقفه TOD که توسط OB10 فعال شده ، منجر به افزایش سیکل اسکن شده است.


خطای تجاوز سیکل اسکن از حد مجاز در نمایندگی زیمنس 1


پس از وقوع این خطا :
1- مقدار باینری 01 توسط متغیر محلی OB80_FLT_ID برگردانده می شود که از روی آن می توان تشخیص داد که خطا ناشی از افزایش سیکل اسکن بوده است و نسبت به رفع عیب اقدام نمود. مثلاً می توان اشکال در لوپ افتادن برنامه را مرتفع کرد و یا در صورت لزوم ، زمان ماکزیمم سیکل اسکن را در پارامتر های CPU افزایش داد.
2- آخرین مقدار سیکل اسکن بر حسب میلی ثانیه در متغیر محلی OB80_ERROR_INFO ذخیره شده و قابل استفاده است.
3- شماره ی آخرین OB اجرا شده ( قبل از OB80 ) نیز در متغیر OB80_OB_NUM ذخیره می شود.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.